Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden

Fødevareminister Mette Gjerskov har onsdag givet tilladelse til, at der kan fiskes 450 tons østers i Nissum Bredning, som er et beskyttet naturområde i Limfjorden. Dermed nedsættes kvoten med 65 % i forhold til, hvad den var i sidste sæson. Samtidig lægger fødevareministeren op til en generel politisk drøftelse af fiskeriet i de beskyttede Natura2000-områder.

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden Med virkning fra den 10. januar 2011, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden indenfor en fastsat mængde på 400.000 kg. Uopfiskede mængder fra efteråret 2010 overføres til fiskeri i foråret 2011. Af de 400.000 kg østers, der er afsat til fiskeriet i foråret 2011, afsættes der i alt 16.000 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling). Fra mandag den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 414 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger pr. hele FTA-andel. Uopfiskede mængder fra efterårssæsonen 2010 overføres til fiskeri i forårssæsonen 2011. Den overførte mængde fordeles ligeligt på de 9 14-dages perioder. Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen. For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. januar 2011.

Fortsæt med at læse

Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

”I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger § 10 stk. 3, skal det hermed meddeles, at der indføres forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers på Limfjorden med virkning fra mandag 20. december 2010 og indtil videre. Der gælder ingen undtagelser fra ovennævnte fiskeriforbud. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010”

Fortsæt med at læse

Bilag 6: Østers i Limfjorden

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: Østers i Limfjorden Fiskeridirektoratet har på baggrund af bestandsvurderingen fra DTU Aqua fastlagt, at fiskeriet af østers i Limfjorden i sidste halvdel af 2010 og første halvdel af 2011 sker indenfor en mængde på i alt 1.300 tons østers. Til fiskeri i efteråret 2010 afsættes 900 tons østers af den fastsatte mængde. Til fiskeri i foråret 2011 afsættes 400 tons østers af den fastsatte mængde. Af de 900 tons østers, der er afsat til fiskeriet i efteråret 2010, afsættes der i alt 36 tons østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling). Fra mandag den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer pr. hele FTA-andel tilladt at fiske medbringe og lande i alt 1.677 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde på i alt 1.677 kg, til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen. For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. oktober 2010.”

Fortsæt med at læse