Østersfiskeriet åbner nu i Limfjorden

Østersfiskeriet åbner nu i Limfjorden

Kvoten er på i alt 150 tons østers, og fiskeriet åbner i dag mandag den 5. oktober.

Fiskeriet åbner efter videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua, som vurderer, at den ansøgte kvote er bæredygtig for østersbestanden i området. Kvoten for østersfiskeri i Nissum Bredning er sat til 150 tons. Frem til 12. december 2015 kan fiskerne fiske 100 tons af kvoten, og de resterende 50 tons kan fiskes fra januar 2016.

I 2014-2015-sæsonen fik fiskerne lov til at gennemføre et forsøgsfiskeri, og nu åbner vi for et egentligt fiskeri.

I områderne uden for Natura 2000 området Nissum Bredning er der dog en faldende bestand, og vi kan derfor ikke åbne for fiskeri uden for Natura 2000 området i denne sæson.

Alle fartøjer, som deltager i fiskeriet, skal have teknisk udstyr ombord. Udstyret hjælper til at måle fiskeriets påvirkning og vil indgå i den fremtidige forvaltning af østersfiskeriet.

Østersfiskeri i Natura 2000 områder forvaltes i henhold til præmisserne i Muslingepolitikken.

Læs mere om Østersfiskeriet her