Hjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

Striden står mellem to foreninger omkring Limfjorden, Limfjordsfiskernes Østersforening og Centralforeningen For Limfjorden (muslingefiskerne), hvor sidstnævnte i dag har retten til hjertemuslingerne. Hjertemuslinger der må fanges som bifangst, dvs. udgøre op til 49 procent af en fangst, som licenshaverne til blåmuslinger bringer i land.

Fortsæt med at læse Hjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

Der er »krig« om de hvide hjerteformede skaller i Limfjorden

De hvide skaller er blevet endnu mere attraktive at få fat i efter prisen har overhalet blåmuslingerne hele tre gange. Derfor har muslingefiskerne på Jegindø ikke til sinds frivilligt at afgive halvdelen af fiskeriet efter hjertemuslinger i Limfjorden til østersfiskerne.

Fortsæt med at læse Der er »krig« om de hvide hjerteformede skaller i Limfjorden

DTU undersøger hummerens bevægelsesmønster i Limfjorden

I denne uge startede DTU Aqua en undersøgelse af hummernes bevægelsesmønstre og adfærd omkring Grynderup Sø Fredningsbælte for at forstå, hvordan hummerne bevæger sig rundt og flytter sig, samt følge deres adfærd og ændringer i deres aktivitet i Limfjorden. Undersøgelsen varer indtil september og bruger telemetri med et gitter af hydrofoner til at »lytte« og bestemme placeringen af hummere markeret med et akustisk mærke.

Fortsæt med at læse DTU undersøger hummerens bevægelsesmønster i Limfjorden

Limfjords-rådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelses-net i Limfjorden.

Derfor intensiveres kampen nu mod spøgelses-net, med et nyt digitalt værktøj, som Limfjords-rådet nu opfordre fjordens brugere til at benytte og indrapportere positionerne med, når der mistes eller tabes forskellige redskaber. På den måde bliver de langt lettere at finde og dermed fjerne til gavn for både havmiljøet og dyrelivet i fjorden.

Fortsæt med at læse Limfjords-rådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelses-net i Limfjorden.

Høringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen

Det ser ud til at de danske muslingefiskere i Limfjorden fremover også kan tage søndagen til hjælp, når der skal landes muslinger. For ifølge et udkast til en ny muslingebekendtgørelse ønsker man at gøre op med denne regel i bekendtgørelsen, der forbyder muslingefiskeri om søndagen.

Fortsæt med at læse Høringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen

Fødevareministeriet slår bremserne i mht. muslingebanker i Limfjorden

Men med dette stop snubler ministeriet og styrelsen nærmest over egne ben, hvor man med tidligere forsøg med netop etableringen af muslingebanker i dette kystnære vandmiljø i Limfjorden, har bevist nyttevirkningen af netop større muslingebanker. Her fjernede man større mængder kvælstof fra Limfjorden, hvilket vi ifølge EU’s vandrammedirektiv også har forpligtet os til.

Fortsæt med at læse Fødevareministeriet slår bremserne i mht. muslingebanker i Limfjorden

Nu skal der styr på snyd med motorkraft i Limfjorden

  • Post Category:Nyheder

Fiskeriminister Rasmus Prehn igangsætter en ekstraordinær kontrolindsats af motorkraften på fiskefartøjer i Limfjorden. Den ekstra kontrol bliver iværksat, da der er mistanke om, at der bliver snydt med fartøjernes motorkraft, hvilket skader det sårbare havmiljø i Limfjorden.

Fortsæt med at læse Nu skal der styr på snyd med motorkraft i Limfjorden

Minister-nøl risikerer at koste muslinge-jobs på Mors

I mere end 100 år har muslingefiskeriet i blandt andet Limfjorden kastet arbejdspladser af sig. Ikke blot hos de fiskere, der har fisket muslingerne, men også i en betydelige følgeindustri, der på land har forarbejdet muslingerne. Nu varsler landets største producent Vilsund Blue A/S fyringer efter, at gentagne henvendelser til Fiskeriminister Mogens Jensen, er forblevet ubesvarede.

Fortsæt med at læse Minister-nøl risikerer at koste muslinge-jobs på Mors