Biodiversiteten forbedres, når »Coastal Life« etablerer stenrev og planter ålegræs

Projektet er nærmest historisk, for naturgenopretningen »Coastal Life« har en pose penge med på 300 mio kroner, der skal afhjælpe forskellige kyststrækninger i Danmark mod stigende vandstand og en forværret biodiversitets-krise.

Fortsæt med at læseBiodiversiteten forbedres, når »Coastal Life« etablerer stenrev og planter ålegræs

Hjertemuslingefiskeriet i Limfjorden – ti års kamp skal nu have en politisk afgørelse

Under denne overskrift skriver Limfjordsfiskernes Østersforenings formand Reinhardt Schmidt, der også er næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSK-PO), at forhandlingerne om hjertemuslingefiskeriet i Limfjorden er nært forestående.

Fortsæt med at læseHjertemuslingefiskeriet i Limfjorden – ti års kamp skal nu have en politisk afgørelse

Hårdt muslinge-opgør på vej mellem »gratisterne« i Limfjords-fiskeriet og licens-betalerne

  • Post category:Fiskeri

Striden ruller fortsat omkring retten til hjertemuslingerne i Limfjorden, mellem på den ene side Limfjords-fiskernes Østersforening og Centralforeningen For Limfjorden (muslingefiskerne) på den anden. Sidstnævnte har i dag retten til hjertemuslingerne, som en bifangstkvote.

Fortsæt med at læseHårdt muslinge-opgør på vej mellem »gratisterne« i Limfjords-fiskeriet og licens-betalerne

Behov for tværgående miljøvurdering forlænger sagsbehandling for ansøgninger om skaldyrsopdræt og kulturbanker

I forbindelse med Fiskeristyrelsens behandling af ansøgninger om placering af skaldyrsopdræt og kulturbanker skal der altid foretages en vurdering af mulig miljøpåvirkning af naturbeskyttede områder.

Fortsæt med at læseBehov for tværgående miljøvurdering forlænger sagsbehandling for ansøgninger om skaldyrsopdræt og kulturbanker