Smøleri hos Fødevareministeriet hindre et fornuftigt Søstjerne-fiskeri

Limfjordsfiskerne hiver i tonsvis af søstjerner op af Limfjorden, så de kan blive til dyrefoder, men det må Nordsøfiskerne ikke. Uretfærdigt siger mange, men tilladelelsen til fiskeri af søstjerne i Nordsøen mangler stadigt her halvandet år efter sin godkendelse.

Fortsæt med at læse Smøleri hos Fødevareministeriet hindre et fornuftigt Søstjerne-fiskeri

Dynger af døde fisk og skaldyr rammer Limfjorden

Man nåede lige at få Miljøstyrelsens seneste målinger omkring ilt-situationen i de danske farvande med for juni måned, der taler om en god start på iltsvinds-sæsonen, inden nyheden ramte med - »Stort lltsvind i Limfjorden - dræber tusindvis af fisk og skaldyr ved Valsted lidt nord for Nibe«.

Fortsæt med at læse Dynger af døde fisk og skaldyr rammer Limfjorden

Hjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

  • Post category:Fiskeri

Striden står mellem to foreninger omkring Limfjorden, Limfjordsfiskernes Østersforening og Centralforeningen For Limfjorden (muslingefiskerne), hvor sidstnævnte i dag har retten til hjertemuslingerne. Hjertemuslinger der må fanges som bifangst, dvs. udgøre op til 49 procent af en fangst, som licenshaverne til blåmuslinger bringer i land.

Fortsæt med at læse Hjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

Der er »krig« om de hvide hjerteformede skaller i Limfjorden

  • Post category:Fiskeri

De hvide skaller er blevet endnu mere attraktive at få fat i efter prisen har overhalet blåmuslingerne hele tre gange. Derfor har muslingefiskerne på Jegindø ikke til sinds frivilligt at afgive halvdelen af fiskeriet efter hjertemuslinger i Limfjorden til østersfiskerne.

Fortsæt med at læse Der er »krig« om de hvide hjerteformede skaller i Limfjorden

DTU undersøger hummerens bevægelsesmønster i Limfjorden

  • Post category:Forskning

I denne uge startede DTU Aqua en undersøgelse af hummernes bevægelsesmønstre og adfærd omkring Grynderup Sø Fredningsbælte for at forstå, hvordan hummerne bevæger sig rundt og flytter sig, samt følge deres adfærd og ændringer i deres aktivitet i Limfjorden. Undersøgelsen varer indtil september og bruger telemetri med et gitter af hydrofoner til at »lytte« og bestemme placeringen af hummere markeret med et akustisk mærke.

Fortsæt med at læse DTU undersøger hummerens bevægelsesmønster i Limfjorden

Limfjords-rådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelses-net i Limfjorden.

  • Post category:Miljø

Derfor intensiveres kampen nu mod spøgelses-net, med et nyt digitalt værktøj, som Limfjords-rådet nu opfordre fjordens brugere til at benytte og indrapportere positionerne med, når der mistes eller tabes forskellige redskaber. På den måde bliver de langt lettere at finde og dermed fjerne til gavn for både havmiljøet og dyrelivet i fjorden.

Fortsæt med at læse Limfjords-rådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelses-net i Limfjorden.

Høringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen

Det ser ud til at de danske muslingefiskere i Limfjorden fremover også kan tage søndagen til hjælp, når der skal landes muslinger. For ifølge et udkast til en ny muslingebekendtgørelse ønsker man at gøre op med denne regel i bekendtgørelsen, der forbyder muslingefiskeri om søndagen.

Fortsæt med at læse Høringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen