Oplysning om fiskeri efter muslinger og østers

Oplysning om fiskeri efter muslinger og østers

Fødevarestyrelsens udmelding af mandag den 11. juli 2016 kl. 09:00 med oplysninger om fiskeri af muslinger og østers m.m. i forbindelse med Fødevarestyrelsens overvågning af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande.

Udmelding nr. 27/02 gælder for:

Limfjorden Vest, Limfjorden Øst og Mariager Fjord, Kattegat Nord, Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, Nord- og Vestsjælland, Sydsjælland, Vadehavet/Nordsøen og Jyllands vestkyst i perioden fra og med søndag den 10. juli 2016 til og med lørdag den 16. juli 2016.

Undersøgelse for algegifte

Husk, at åbningsprøver altid skal undersøges for både lipofile toksiner (herunder screenes for ASP) og for PSP. Vedligeholdelsesprøver udtaget i perioden fra og med 1. april 2016 frem til og med 30. september 2016 skal ligeledes undersøges for de lipofile toksiner (herunder screenes for ASP), samt PSP-toksin.

  • Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsenIngen
  • Meddelelser fra FødevarestyrelseDa der er forhøjet koncentrationer af potentielle toksiske alger i algeovervågningområderne A4 (produktionsområderne: 17, 18, 19, 20, 21, 22), A12 (produktionsområderne 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72), A15 (produktionsområderne: 81, 82 og 83), samt A21 (produktionsområderne: 111, 112, 113, 114, 115) skal der indsendes algeprøver fra alle produktionsområder beliggende i nævnte algeovervågningsområder – der ønskes åbnet til næste uge.
  • Lukkede produktionsområderProduktionsområderne 144 og 147 er begge blevet lukket pga. tilstedeværelse af algetoksiner!
  • Produktionsområder åbnet med skærpet overvågning og vilkårIngen
  • Produktionsområder åbnet med lempeligere vilkår for skærpet overvågning og zonerIngen
  • Produktionsområder med intensiveret mikrobiologisk udtagningIngen

Du kan se Fødevarestyrelsens skema her

Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, foder, landets slagterier og veterinære forhold.

Fødevarestyrelsens hovedkontor administrerer regler på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer, foder og dyrs forhold udføres af Fødevarestyrelsens fødevareenheder og veterinærenheder mens Kødkontrollen tjekker slagterierne.