Succesfuld Østers-opdræt i Limfjorden

Succesfuld Østers-opdræt i Limfjorden

Et østers-eventyr, der startede for knapt to år siden, ser nu ud til at blive en gedigen succes. Flere års forsøg med opdræt af østers i Limfjorden ser nu endelig ud til at lykkedes, og det har store perspektiver.

For få Østers gav startskuddet til det ambitiøse Østers-projekt

man besluttede derfor at igangsætte østers-projektet omkring Venø og Venøsund,, hvor der de næste tre et halvt år, skulle pumpes 16 mio. kroner i projektet, med det mål for øje, at man i løbet af bare ti år, kunne have en årlig produktion på 10.000 tons østers, svarende til fem procent af den samlede østers produktion i hele Europa.

Ordene var store og tallene måske endnu større, for initiativtagerne mente dengang, at man i løbet af en relative kort tid, kunne præstere en eksport på 500 mio. kroner og have skabt arbejdspladser til ca. 500 personer i samme øjemed.

Direktør for firmaet Limfjordsøsters siger til TVMidtVest, at først skulle problemet med at få laverne til at sætte sig fast på skallerne løses, hvorefter de skulle sættes i fjorden. En metode der kunne revolutionere avlen af Østers, at man i stedet for at skrabe Østers fra bunden, kunne samle dem i kasser i stedet. Dette ville gøre den kommercielle del af østersproduktionen meget mere lønsom og økonomisk fordelagtig.

I følge folkene bag projektet, håber man på, omkring juletid, at kunne kan sælge de allerførste Østers, produceret på denne måde overhovedet og at man indenfor en overskuelig fremtid håber at en årlige produktion, vil komme op på ca. 10.000 tons østers i Limfjorden.