Algegift stopper muslingefiskeriet i Østjylland

Algegift stopper muslingefiskeriet i Østjylland

Det er Fødevarestyrelsen der har fundet algegift i muslinger og østers ved Jyllands østkyst, og som nu forbyder muslingefiskeri fra Aarhus i nord til Flensborg Fjord i syd.

Formanden for Foreningen Muslingeerhvervet Viggo Kjølhede siger i en kommentar til Metroxpress. »Det er meget slemt det her. Vi taler om et tocifret milliontab hidtil på grund af de giftige alger, som vi aldrig har set i det omfang før.«

Kvælstofudslip i Fredericia

Ifølge fødevarestyrelsen er det en opblomstring af den for mennesker giftige alge Pseudo Nitzschia samt en anden alge der forårsagede den store fiskedød tilbage i 1988.

Professor i marinebiologi Stiig Markager fra Aarhus Universitet mener den eksplosive algevækst, kan skyldes det store kvælstofudslip fra Fredericia Havn. Det var spildevandet fra Fredericia by, der under storbranden den 3. februar i år, i fjorten timer blev ledt direkte ud i Lillebælt, efter kun en mekanisk rensning. Den biologiske rensning var midlertidig indstillet pga. branden.

Man regner med at ca. 5.000 ton kvælstof blev udledt i Fredericia Havn under branden.

Stiig Markager begrunder sin mistanke overfor Metroexpress, ved at man i samme tidsrum ser nogle meget usædvanlige opblomstringer af denne algetype, hvilket han mener kan lede til en direkte sammenhæng med kvælstofudslippet på havnen.

Prøver taget efter udslippet, bekræfter at kvælstofindholdet i vandet, var tre gange højere end normalt. Målinger i dag, viser igen et normalt niveau da Lillebælt har en stor gennemstrømning af vand og dermed en stor vandudskiftning.

Muslingeovervågning
Fødevarestyrelsen holder øje med giftige alger og algegifte samt mikrobiologisk forurening i de indre danske farvande samt kystnære farvande hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst af muslinger, østers m.m.

R03;På baggrund af Fødevarestyrelsens muslingeoveR03;R03;R03;rvågning orienteres der løbende om åbne og lukkede produktionsområder, hvor der kan fiskes og høstes muslinger og andre toskallede bløddyr som østers, pighuder, sækdyr og havsnegle (herefter muslinger m.m.)