Rekord i Hanstholm med 188.000 tons råvarer

Rekord i Hanstholm med 188.000 tons råvarer

Der investeres yderligere 25 mio. kr. til styrkelse af fabrikken i Hanstholm og dermed det samlede selskab ”FF Skagen A/S”

Ny spildevarmeinddamper og en udvidelse af centrifugekapaciteten er blandt de nyskabelser i Hanstholm, der yderligere styrker synergien i samspillet mellem Skagen og Hanstholm.

Det fremgik af beretningen til generalforsamlingen i ”FF Skagen A/S”, hvor bestyrelsesformand Jens A. Borup kunne glæde sig over, at fabrikken i Hanstholm i løbet af 2015 blev en fuldt integreret del af FF.

»Udover rekorden med tilførsel af 188.000 tons råvarer i 2015 er det samlede selskab styrket på en række områder, efter at vi overtog fabrikken i Hanstholm,« fastslog bestyrelsesformanden.

Miljørigtig drift

Med investeringen på 25 mio.kr. opnår vi en afbalanceret kapacitet, styrkelse af en miljørigtig drift og energibesparelser, oplyste Jens Borup. – Da vi overtog fabrikken i Hanstholm var den generelt i god stand, men vi har derudover investeret 10 mio. kr. i 2014 og 2015 i vedligehold og tilpasninger. De øgede leverancer førte også til, at vi i 2015 gik fra 3-holds drift til 4-holds drift og dermed ansatte et hold mere. Det betyder, at driften på dette område er den samme i Skagen og Hanstholm med faste hold og en formand på hvert hold, der er ansvarlig for både landinger og produktion. Formændene refererer til Production Director Lars UIdal, Skagen, i spørgsmål om selve produktionen, og Fish Supply Director John B. Christensen, Skagen, når det gælder landinger.

Losningen

Der er indgået aftale med fabrikkens egne folk i Hanstholm om at varetage losseopgaver fra 2016 som a øsning for en ekstern, hvilket fører til en betydelig besparelse. Dermed opnår vi samme fordele som i Skagen, hvor 2015 var det første år med egne lastoptagere. Besparelserne anvendes til at betale havnepenge for vore leverandører, forklarede Jens A. Borup.

Fra Skagen til Hanstholm

I løbet af året flyttes produktionen i Skagen til Hanstholm i omkring fire måneder i forbindelse med renoveringen af fabrikken i Skagen, der bl.a. vil føre til en væsentlig energibesparelse i produktionen foruden en mindre forøgelse af kapaciteten.