Bilag 6 – om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden
Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra 5. oktober 2015, åbnes der for fiskeri af østers I N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning, muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og 4.

Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 150.000 kg østers. Af de 150.000 kg østers afsættes der 50.000 kg til fiskeri i foråret 2016.

For fartøjer, der er indplaceret som østers FTA-fartøjer, er det med virkning fra mandag 5. oktober 2015 til og med lørdag 12. december 2015, tilladt at fiske medbringe og lande i alt 186 kg østers pr. FTA-andel pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 5. oktober 2015 til og med lørdag den 12. december 2015, tilladt at fiske medbringe og lande i alt 75 kg østers pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra 5. oktober 2015