Danske Havne imod brolukning ved Aalborg

Danske Havne imod brolukning ved Aalborg

Det er Jernbanebroen over Limfjorden, som står overfor en større vedligeholdelse og som BaneDanmark har varskoet vil tage mindst halvanden måned i 2016.

Danske Havne skriver på deres hjemmeside, at de har afgivet høringssvar om lukning af jernbanebroen og at man nu håber på en tættere dialog, så der kan findes en løsning på problemet. Se Danske Havnes høringssvar her.

Brolukning berører området negativt

I høringssvaret skriver Danske Havne, at man er uforstående overfor, at man overvejer en totoalspærring af Limfjorden i 35 dage. Noget der både påvirker sejlads, havne og virksomheder i området negativt. Noget der er i direkte strid med intentionerne og de politiske ønsker om at sikre erhvervslivet fornuftige rammer og fremme nærskibsfarten.

Det påpeges i høringssvaret, at der er 6 havne beliggende i den vestlige del af Limfjorden: Skive, Struer, Lemvig, Aggersund, Nykøbing Mors og Thisted. Havne der tilsammen har en godsomsætning på ca. halv million tons om året. Lukkes gennemsejlingen ved Aalborg, frygter Danske Havne at de nævnte havne, kan få mere end svært ved at genvinde den tabte omsætning pga. brolukningen.

*Problemet for de mindre Havne vil være, hvis kunderne skifter transportform og lader udskibningen foregå fra en af de større havne i området, som Hanstholm, Aalborg eller Thyborøn. *

Tilbage står, at Danske Havne ikke har noget imod fair konkurrence , men tab af konkurrenceevne pga. BaneDanmarks brolukning i 35 dage i fjorden er ikke fair.