Stor efterspørgsel presser sildeprisen i vejret

Stor efterspørgsel presser sildeprisen i vejret

Det seneste år er sild fra bl.a. Nordsøen, steget kraftigt i pris. Der er håb om væsentlig større kvote for 2012.
Silden er eftertragtet og fiskerne opnår i øjeblikket betydelig højere priser, end de senere år.

I 2008 og 2009 fik fiskerne omkring 3 kr. for et kilo sild fanget i Nordsøen. I sensommeren 2010 steg prisen med omkring 10% og hen over 2011 er den positive udvikling fortsat, så et kilo sild nu har nået et pris niveau på ca. 6 kr.

Det glæder selvsagt fiskerne, som måske også kan se frem til en ekstra julegave i år. Der er nemlig udsigt til, at kvoterne øges. I henhold til den vedtagne forvaltningsplan for Nordsø sild, er der lagt op til en forhøjelse på 15%, men bestanden har vist sig meget stærkere, end forudset.

Ifølge planen er der lagt op til en fangst kvote for 2012 på i alt 230.000 tons. ICES har beregnet at der kan fiskes op til 476.000 tons. På den baggrund forhandles der nu om en ekstraordinær forøgelse.

Kvotestørrelserne er et vigtigt tema i forbindelse med årets fiskeriforhandlinger mellem EU og Norge, men det forlyder, at der er bred forståelse for at få en bedre udnyttelse af sildebestanden i Nordsøen.