Se Fødevareministerens forhandlingsresultat fra forleden i EU

Se Fødevareministerens forhandlingsresultat fra forleden i EU

Dan Jørgensen er efter hans eget udsagn, med reference til de hårde forhandlinger i Bruxelles, glad for at Danmark nu står med en bæredygtig aftale for både fiskebestanden og fiskerne.

Forslag til TAC og kvoter for 2014 (foreløbig oversigt) fra rådsmødet forleden i Bruxelles, er kvoter for bestande, som er fælles forvaltet med tredjelande og som er fastsat foreløbigt med 70% af den videnskabelige rådgivning i afventning af yderligere forhandlinger.

”Det har betydet meget for fiskerne, at de kan fastholde samme antal havdage samt en uændret torskekvote i Kattegat. I forhandlingerne har jeg stået stejlt på disse to punkter, og det er lykkes os at opfylde ønsket. Det er jeg meget glad for,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

For EU bestande, som indgår i forhandlinger med Norge og Færøerne, afsættes generelt forhandlingsreserver svarende til tidligere års afsatte mængder plus 10 %.

Endelige TAC´er fastsættes efter afslutning af kyststatsforhandlinger og udestående tredjelandsforhandlinger og det er derfor endnu usikkert, hvor torskekvoten lander, da EU og Norge endnu ikke har forhandlet de fælles fiskebestande i land endnu, hvilket man regner med vil ske allerede i starten af januar 2014.

Kvoter for Østersøen er vedtaget ved rådsmødet i oktober 2013, og kvoter for dybhavsarter er vedtaget på rådsmøde i november 2012. Kvoter (levende vægt i tons – laks dog i stk.).

Kontrol og kvoter
Fiskeriet bliver reguleret gennem både EU-regler og nationale regler - herunder fiskeriloven. Formålet er at bevare fiskeriet på et bæredygtigt grundlag, så det kan fortsætte ud i fremtiden.

Fødevareministeriet udfører kontrol med fiskeriet. Hvert år fastsættes der maksimale tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for en række bestande.