Norske fiskere og forskere i sjælden enighed

Norske fiskere og forskere i sjælden enighed

Forventningsafstemningen mellem norske Fiskere og forskere, når det gælder kvoteanbefalingerne for vår-gydende sild for 2017, blev nået, med en fordobling af kvoten til følge.

Bestanden af NVG sild har været for nedadgående i 2016, efter at have ligget på et rimeligt højt niveau i en periode. 3,5 mio. tons var gydebestanden beregnet til i 2016, som var en del under det forsigtighedsprincip der var langt ind på 5 mio. tons og som derfor har givet de store udsving i kvoteanbefalingerne i år.

Det er derfor glædeligt at fiskere og forskere nu har nærmet sig. Fiskerne havde håbet på et vendepunkt og er glade for at det nu går den rigtige vej igen. Fiskerne har længe arbejdet hårdt og længe, sammen med det norske havforskningsinstitut med NVG sild, men også med makrel, som også får en stigning i TAC´en med 22 procent til 2017, svarende til 944.302 tons. Hvilket også stemmer overens med fiskernes egne forventninger.

Ligeledes stiger ICES kvoteråd for blåhvilling i 2017 med hele 73 procent, hvilket har fået det helt store smil frem hos den norske Pelagiske Forening, som glæder sig over udsigterne til et godt 2017 og imødeseer et øget fokus, også når det gælder bestandsforskningen.