Modtagere af landbrugs- og fiskeristøtte

Modtagere af landbrugs- og fiskeristøtte

NaturErhvervstyrelsen offentliggør, hvilke juridiske personer, der modtager tilskud til landbrug, fiskeri og landdistrikts udvikling i regnskabsåret 2011.
I regnskabsåret 2011 blev der i Danmark udbetalt ca. 7.2 mia. kr. i landbrugsstøtte, foruden ca. 442 mio. kr. i landdistriktsstøtte (EU-midler). Desuden blev der i perioden 2007-2011 udbetalt ca. 536 mio. kr. i fiskeriudviklingsstøtte til afsluttede projekter. Herudover blev der i kalenderåret 2011 givet tilsagn om ca. 212 mio. kr. i støtte til nye projekter.

Fakta om de tilgængelige informationer
Offentliggørelsen af landbrugs- og fiskeristøtte er en del af EU-reglerne og dermed vilkårene for at modtage den. Det er EU, der har fastsat kravene til, hvilke oplysninger der skal offentliggøres. Der offentliggøres en række forskellige oplysninger, afhængig af hvor man har modtaget støtte fra.

En dom afsagt af EU-domstolen d. 9. november 2010 har dog betydet, at det ikke længere er tilladt at offentliggøre støtteoplysninger vedrørende privatpersoner for landbrugs- og landdistriktsstøtten. Derfor omfatter offentliggørelsen kun juridiske personer, og det har betydet, at beløbet der er omfattet af offentliggørelsen kun udgør ca. 22 % af det beløb, der samlet er udbetalt. Antallet af støttemodtagere, der er omfattet af offentliggørelsen, er ligeledes kun 9 % af det samlede antal støttemodtagere. 

For fiskeriudviklings støtten har dommen betydet, at navne på privatpersoner ikke må offentliggøres. Derfor er navne på privatpersoner fjernet i de data, der ligger til grund for offentliggørelsen og vil således ikke kunne ses på hjemmesiden.

Med forbehold for ovenstående får modtagere af landdistrikts støtte og landbrugs støtte offentliggjort navn, CVR-nr., postnummer, by og kommune samt størrelsen af det samlede støttebeløb, de har modtaget. Oplysningerne om landbrugsstøtte opdeles i direkte støtte og anden støtte. Modtagere af fiskeriudviklings støtte får offentliggjort navn, CVR-nr., støtteprojektets titel og størrelsen af tilsagn eller det støttebeløb, der er modtaget til afsluttede projekter.

Kilde: FVM
FiskerForum.com