Norsk linefartøj på fiskeri måtte vige for seismisk skydning.

Norsk linefartøj på fiskeri måtte vige for seismisk skydning.

Det var en noget ophidset skipper Geir Borgundvåg på det Norske fiskefartøj Vestfisk, der måtte indstille sit linefiskeri pga. 3D seismiske målinger fra målefartøjet Ramford Vangard, ved Gamlembanken SV for Røst i Norge.
Norsk linefartøj på fiskeri måtte vige for seismisk skydning.

Det var en noget ophidset skipper Geir Borgundvåg på det Norske fiskefartøj Vestfisk, der måtte indstille sit linefiskeri pga. 3D seismiske målinger fra målefartøjet Ramford Vangard, ved Gamlembanken SV for Røst i Norge.

Lørdag den 7. juli blev der fra kaptajnen på det seismiske fartøj Ramford Vangard, sendt anmodning af sted til linefartøjet Vestfisk, om tilladelse til at opmåle med 3D seismisk (en måling der er meget kraftigere end den normale 2D seismisk skydning) i området på Gamlembanken, hvor Vestfisk havde redskaberne stående.

Trods gentagne protester fra skipper Geir Borgundvåg til, både den fiskerikyndige ombord på det seismiske fartøj og til Kystvagten, måtte Vestfisk til sidst vige for den skadelige skydning. Og det selv om den seismiske skydning ikke ville overholde en afstand på 18 nautiske mil i forhold til fartøjer under fiskeri.

Tværtimod havde Geir Borgundvåg fået beksed på, fra den fiskerikyndige om bord på Ramford Vangard, at man ville starte skydningen med kun 6 nautiske mil til fiskefartøjet.

Linefartøjet Vestfisk havde derefter ikke andet valg end at fortrække til et mindre godt fiskeri længere mod nord, velvidende at hvis de var blevet på fiskebanken, ville fiskeriet blive kraftigt reduceret med op til 30 – 50% i forhold til normalt fiskeri.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har derfor, på baggrund af ovennævnte sag, efterfølgende skriftligt til Det Norske Oliedirektorat, bedt om svar på følgende to spørgsmål:

1. Skal seismisk aktivitet ikke standses eller ikke sættes i gang, når der er aktivt fiskeri i gang på stedet.
2. Skal et Seismisk fartøj ikke vige for et fiskefartøj med redskaberne i vandet og som i det konkrete tilfælde, hvor det var faststående redskaber, som vil blive ødelagt sammen med fangsten pga. af den kraftige stråling.

Nu bliver forholdet anmeldt til politiet.

Kilde: Fiskebåt.no
FiskerForum.com