Industrifiskeriet tæt på MSC Certificering

Industrifiskeriet tæt på MSC Certificering

En enestående nyhed fra MSC, men intet er afgjort endnu. Men nyheden står at læse i den nyligt udkomne rapport om MSC-certificeringen af de tre industriarter, tobis, sperling og Nordsø-brisling og det foreløbige resultat er positivt for alle tre fiskerier.

Inden jublen kan slippes helt løs, skal rapporten igennem en høringsperiode frem til den 11. februar 2017, hvor alle interesserede kan indsende kommetarer til rapporten.

Når kommentarerne er indarbejdet i rapporten er der efterfølgende en tre ugers klageperiode – og derefter kommer så den endelige afgørelse.

MSC’s »søster-organisation« for akvakultur, ASC, vokser i disse år hastigt, og kommer i stigende grad til at kræve foder fremstillet af MSC-certificerede fisk. Det har hidtil været en sjældenhed. Men hvis alle tre arter går glat igennem hele processen, så vil det betyde, at man med et slag fordoble mængden af MSC-certificerede industrifisk på globalt plan.