Fiskerikonflikten på Island har kostet 1300 industrijobs

Fiskerikonflikten på Island har kostet 1300 industrijobs

Konflikten mellem fiskerne og rederne på Island, går nu ind i sjette uge uden udsigt til forbrødring. Som direkte konsekvens af dette, har fiskeindustrien sendt mere end 1300 fabriksarbejdere hjem og yderligere jobs er i fare for at gå tabt, hvis ikke konflikten mellem de stridende partere snart finder sin afklaring og afslutning.

Med en befolkning på ialt 330.000 mennesker, er de hjemsendtes antal yderst kritisk og betragtelig, for et land af Islands størrelse.

Beskæftigelsen i fiskebranchen er fordelt med 48 procent islændinge og 38 procent polakker, med en resterende del af anden nationalitet. Det samlede antal ansatte i denne sektor er omkring 4000 personer ialt.

Højere løn gør det ikke alene

Konflikten mellem de stridende partere, med fiskerne på den ene side og rederne på den anden, drejer sig om langt mere en bare lønnen. Den handler også om fiskernes ønske om gratis måltider om bord, når der fiskes, til arbejdsgiver betalt arbejdstøj samt et større tilskud til netværk og telekommunikation om bord.

Da de implicerede forbund skiltes, var det med det for øje, at tale med medlemmerne om aftalen og hvorledes resten af forhandlingerne skulle fortsætte. Siden har der kun været mindre forsøg på at finde en løsning, udover et enkelt af forbundne har forhandlet en delaftale hjem, er de to mindre forbund ikke vendt tilbage og situationen virker her låst og håbløs, for begge organisationer.

Nogle fiskere og deres familier forventes i denne weekend, at iscenesætte en række møder, så der igen kan komme gang i forhandlingerne.