Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

2 nye råvaretanke sikrer, at de største industrilaster kan leveres og forarbejdes ved Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S.

I takt med industrifartøjerne bliver stadig større, opstår der samtidig på landsiden behov for at tilpasse sig disse nye udfordringer.
I takt med industrifartøjerne bliver stadig større, opstår der samtidig på landsiden behov for at tilpasse sig disse nye udfordringer.

I Hanstholm udbygger fiskemelsfabrikken nu modtagekapaciteten med to store råvaretanke. Ifølge direktør Peter Jensen, vil fabrikken derefter råde over en buffer kapacitet på 2.500 tons og kan dermed fra tobissæsonen 2011, byde ind på de største industrilaster.

Det er fiskeriets fortsatte strukturforandring med færre, men også langt større fartøjer, der er baggrunden for bestyrelsens beslutning om at investere ca. 10 mio.kr. i forbedrede lossefaciliteter, som sikrer en optimal service med hurtig losning, og mulighed for, at selv meget store fartøjer, hurtigt kan returnere til fiskepladsen.

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har i det seneste regnskabsår modtaget 150.000 tons fisk og omsætningen ligger på 290 mio. kr. Ifølge Peter Jensen har Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S en daglig produktionskapacitet på ca. 1.200 tons. Der er tilknyttet 31 medarbejder til virksomheden.