Forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat

Forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat
Den til fiskeri af tobis i Kattegat (forvaltningsområde 6) afsatte mængde er nær opfisket. Der indføres derfor med virkning fra og med tirsdag den 7. juni 2011 forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat. Forbud mod at medbringe og lande tobis fisket i Kattegat træder i kraft med virkning fra onsdag den 8. juni 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 6. juni 2011