Forbud mod fangst af laks.

Forbud mod fangst af laks.

Med udgangen af marts måned er det slut for FKA-rationsfiskere og MAF-fiskere, at fange laks i Østersøen og Bælterne.
På grund af opfiskning af de afsatte mængder laks til FKA-rationsfiskeri og MAF-fiskeri i Østersøen og Bælterne, udstedes der fiskeriforbud fra og med 1. april 2012.

Sidste dag hvor fartøjer må medbringe og lande laks er fastsat til d. 2. april 2012.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1332 med årsmængde af laks i Østersøen og Bælterne er undtaget fra forbud mod fiskeri af laks i disse områder.

NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har udsendt meddelelse herom jf. bek. 1222 af 16. dec. 2011