Mulighed for bytte af årsmængder af blåhvilling med mørksej.

Mulighed for bytte af årsmængder af blåhvilling med mørksej.

Holland er interesseret i blåhvilling – og vil gerne bytte i forhold 3:1 med kvote af mørksej i Nordsøen.
NaturErhvervstyrelsen har indgået aftale med Nederlandene om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af blåhvilling til rådighed.

Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 405 tons blåhvilling i EU og internationale farvande i bytte for op til 135 tons mørksej fra Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne til Nederlandene.

NaturErhvervstyrelsen opfordrer interesserede fartøjs ejere om at rette henvendelse senest mandag d. 2.april 2012.