Fladfisk fanges med hjælp fra elektrisk stød

Fladfisk fanges med hjælp fra elektrisk stød

I Holland mener man, bomtrawl, som udstyres med impulsapparater der afgiver elektrisk stød, er vejen frem. Fladfisken springer op over bunden – og bliver dermed let at fange.
I alt 42 hollandske bomtrawlere har fået midlertidig licens til at fiske med en såkaldt ”pulskor”. Et apparat, der udsender små elektriske impulser, der får fiskens muskler til at trække sig sammen og dermed springe op fra bunden. Da det elektriske apparat er anbragt umiddelbart foran trawlet, bliver fisken nemmere at fange.

Ifølge det hollandske visserijnieuws, har de lokale myndigheder netop udvidet licens antallet i denne type fiskeri fra 22 til 42 fartøjer. Fartøjerne fisker alle på midlertidige licenser, som man dog forventer, kan blive permanent, hvis den Europæiske kommission tillader fiskeri med elektriske redskaber på havet. Ifølge det hollandske medie, er der gode muligheder for det vil ske.

Den nye fiskerimetode betegnes som skånsomt fiskeri. I stedet for kæder, som slæbes hen over havbunden, bruger man nu et bomtrawl, som med hjælp af elektriske impulser, skræmmer tunger og rødspætter ud af sandbunden. Dermed berøres havbunden langt mindre, samtidig med fartøjet sparer betydelige mængder brændstof.

I kombination med et andet nyt redskab, det såkaldte ’sumwing’ (en slags bomtrawl som svæver over bunden), kan energibesparelserne blive så betydelige, at de store bomtrawlere atter kan fiske økonomisk rentabelt.

Ingen danske fartøjer har tilladelse til at fiske ved hjælp af elektricitet.