Et godt år for industrifiskeriet

Et godt år for industrifiskeriet

Men det var også tiltrængt, fastslår TripleNine’s bestyrelsesformand, Erik Bonde Pedersen.
– Vi har haft et godt tobisfiskeri, og fiskeriet efter sperling har også været fint, selv om kvoten er snæver og nu næsten er opfisket. Men sammen med brislingefiskeriet har det samlet givet et godt flow i fiskeriet, hvilket har været til glæde for både fiskerne og fabrikken, siger Erik Bonde Pedersen.

– Der er nu ca. 40.000 tons brislinger tilbage i kvoten, og de skal altså fanges inden jul, for så eksisterer de, teoretisk set, ikke mere!

– Når man tager i betragtning, at fiskeriet gennem året er sket til fornuftige afregningspriser, så må man sige, at det har været et godt år for industrifiskeriet. Men det var også hårdt tiltrængt, fastslår Erik Bonde Pedersen.