Hvem klarer isbrydningen ?

Hvem klarer isbrydningen ?

Hvis der opstår isdannelser, skal havnene bryde isen ud til anduvningsbøjen. Derfra overgår ansvaret til Istjenesten.
For den kommende vinter er arbejdsdelingen, at havnene bryder isen fra havn til anduvningsbøjen – de blå lokalveje. Derfra tager Istjenesten over. Desuden bryder Istjenesten isen i Limfjorden og i alle gennemsejlingsfarvandene – de blå hovedveje. Det skriver nyhedsbrevet ”Nyt fra Danske Havne”.

Havnene dækker de omkostninger, der er forbundet med den lokale isbrydning og omkostningerne dækkes ind via skibs- og vareafgifter eller ved et særligt tillæg.

Istjenesten er i øvrigt under afvikling. Forsvarsministeriet forventes inden længe at præsentere et oplæg til fremtidig organisering af arbejdet.