Der forskelsbehandles i dansk fiskeri
»Dana« går fri, mens en tilsvarende trawler ville blive straffet hårdt og omgående hvis giscard-loven ikke blev overholdt.

Der forskelsbehandles i dansk fiskeri

Med denne påstand og anklage, lægger Thy-boen Andreas Ifversen alias »Great Dane« sig atter ud med Fiskeristyrelsen og DTU Aqua, og peger på det uretfærdige og urimelige samt ikke mindst det ulovlige i, at man i DTU’s forsøgsfiskeri ikke ilandbringer fangsten, men istedet genudsætter, destruerer eller på anden vis foretager lignende efter endt undersøgelser. En uretfærdig diskriminering.

Den tolkning af EU-loven har man i Fiskeristyrelsen, hvor man påpeger at netop videnskabelig forskning er fritaget for discard -forpligtigelsen.

Det anfægter Andreas Ifversen med Videncenter for Kystfiskeri, der i et brev til en fuldmægtig ved Fiskerikontrol-kontoret skriver og påpeger, at der siden 1. januar 2019 har været descardforbud for alle fiskerier i EU-farvandene. Dvs al fisk skal landes.

Det har afledt følgende spørgsmål til Fiskerikontrol-kontoret fra Andreas Ifversen side:

  • Er det muligt at gøre rede for de fisk DTU’s forskningsskib »Dana« har fanget og hvorledes de er ilandbragt. Oplysninger som Fiskerikontrolen sikkert allerede har.
  • Hvis ikke, hvorfor så denne forskelsbehandling i forhold til erhvervsfiskeriet.

Tidligere har Fiskeristyrelsen oplyst overfor Andreas Ifversen fra Videncenter for kystfiskeri, at fangster der tages som led i videnskabelig forskning – genudsættes og destrueres efter endt undersøgelse. Men hvorfor denne forskelsbehandling i henhold til erhvervsfiskeriet, når det nu tydeligt fremgår at »senest den 1. januar 2019 er alle fiskerier i EU-farvande omfattet af discardforbuddet.«

Andreas Ifversen skriver videre, at i svaret fra Fiskeri-kontrollen tydeligt viser,  at DTU Aqua med havforskningsskibet »Dana« ikke overholder Discard-reglerne. Hvilket i følge lederen af Videncenter for Kystfiskeri, er helt uhørt og han peger samtidig på, at hvis en fiskeskipper fisker tilsvarende mængder med sin trawler, (Havundersøgelsesskibet »Dana« har samme størrelse og kapacitet som nogle af de største trawlere i dansk fiskeri) vil en fisker blive straffet hårdt og omgående samt blive hængt ud i pressen for ulovligt fiskeri.

Men loven gælder åbenbart ikke for vennerne (Fiskeristyrelsen og DTU Aqua), som jo netop ikke bliver straffet tilsvarende, når tonsvis af fisk discardes og smides overbord efter endt fiskeri. Det bekræfter blot endnu engang ifølge Andreas Ifversen, at DTU Aqua har opbygget deres helt egne regler i Fiskerikontrollen, og får lov til det.

DTU Aqua er anmeldt til dansk Politi og EU’s »Olaf«
DTU Aqua modtager flere hundrede milioner om året fra Fiskeristyrelsen og EU i tilskud, så de burde ikke have et sådant tag-selv-bord i forhold til den lovgivning der er på området. De burde istedet have kvote og KW med de mængder de fanger. De er derfor også meldt til politiet for disse forhold.

Andreas Ifversen mener det alvorligt, for ikke nok med politianmeldelsen, så har chefen for Videncenter for Kystfiskeri også anmeldt DTU Aqua til »Olaf« European Anti-Fraud Office, for de mange lovbrud, som tilsammen bør fjerne DTU Aqua’s mulighed for at modtage yderligere EU-tilskud under EHFF (De Europæiske Hav- og Fiskerifond) med krav om tilbagebetaling. De mange love som DTUA qua og Fiskeristyrelsen ikke overholder, vil Andreas Ifversen de kommende dage fremlægge i artikelform på FiskerForum.dk

Konklusionen fra Andreas Ifversen er ikke så overraskende, at Fiskeristyrelsen straks bør stoppe udbetalingerne af EU tilskud under EHFF og samtidig bør de nationale midler til DTU Aqua også stoppes med øjeblikkelig virkning. Sagens størrelse og omfang, taget i betragtning, så bør Fiskerministeren Mogens Jensen ind over og på banen, så udbetalingerne stoppes. I det mindste til afgørelsen fra EU’s »Olaf« har afgivet dom i sagen. Hvis ikke vil det i sidste ende igen blive skatteyderne der kommer til at betale gildet. Hvilket desværre er set før.

Læs også FiskerForum.dkThy-bo politianmelder Fiskeristyrelsen og DTU Aqua