Thy-bo politianmelder Fiskeristyrelsen og DTU Aqua
Andreas Ifversen (Great Dane) har rettet kanonen mod Fiskeristyrelsen og DTU Aqua - billede privat

Thy-bo politianmelder Fiskeristyrelsen og DTU Aqua

FiskerForum.dk har modtaget et partsindlæg fra Andreas Ifversen alias »Great Dane« (Andreas’ kaldenavn i Thy). Der med inspiration fra Anden Verdenskrigs store D-dag tirsdag den 6. juni 1944, hvor kimen til europas frihed blev lagt, er gået til angreb på offentlige myndigheder indenfor fiskeriet.

Med inspiration fra den største landgang i historien, på stranden i Normandiet, og med en direkte parallel til datidens civile modsvar til den tyske besættelsesmagt, modstands-bevægelsen. Har Andreas Ifversen med Videncenter for Kystfiskeri besluttet, at politianmelde Fiskeristyrelsen og DTU Aqua mandag den 9. september 2019. En anmeldelse der skal frigøre danske fiskerne for den dominans Fiskeristyrelsen og DTU Aqua sammen udøver mod Dansk Fiskeri.

Til FiskerForum.dk siger Andreas Ifversen, »Jeg har på egen krop oplevet hvordan den nærmest ikke-eksisterende administration i Fiskeristyrelsen og deres tætte bånd til DTU Aqua, tilsammen og meget bevidst har forsøgt at kvæle og knægte Videncenter For Kystfiskeri.« Andreas forklarer videre, at
Videncenter For Kystfiskeri (VFK) over de sidste 5 år har forsket og udviklet indenfor fiskeri. VFK er en lille upolitisk forskningsinstitution i stenbjerg på den jyske Vestkyst, der udover Ifversen selv, har tilknyttet 10 højt kvalificerede og engagerede fagfolk, som med interesse i forskning og udvikling assisterer VFK.

Chikane fra Fiskeristyrelsen og DTU Aqua’s side
I forbindelse med VFK’s arbejde og udførelse af deres forskningsarbejde har DTU Aqua bevist forsøgt at modvirke dette arbejde og direkte prøvet at lukke VFK, fortæller Andreas Ifversen og fortsætter. »Jeg har siden erfaret, at Fiskeristyrelsen fuldstændig på samme vis har forsøgt at stoppe mig, for at dække over fejl i deres egen administration.« Derfor har Ifversen de sidste mange måneder kastet sig over opgaven for at finde sammenhæng eller mangel på samme i sagen, ved aktindsigt samt i korrespondancen mellem Fiskeristyrelsen og DTU Aqua. En hovedrystende oplevelse for Thy-boen, som derved har konstateret og afdækket styrelsens og DTU’s meget målrettet chikane af Videncenter for Kystfiskeri.

Forhold, som Andreas Ifversen alias »Great Dane i Thy«, nu har anmeldt til politiet til videre efterforskning.

Der vil som opfølgning på dette, kommer flere og nye afsløringer fra Andreas Ifversen side, af den offentlige administration og de meget kritisable og tætte forbindelser mellem Fiskeristyrelsen og DTU Aqua.