Fortidens giftsynder rammer nu også farvandet omkring Als
Gamle miljø-sager, som stadigt udgør en potentiel risiko for vores havmiljø

Fortidens giftsynder rammer nu også farvandet omkring Als

Trods nationale vandmiljøplaner til adskillige milliarder, der siden 1987 har været iværksat til bedring af udledninger af by- og industrispildevand samt reduktion af kvælstof primært fra Landbruget. Dukker der desværre og med jævne mellemrum, sager op om forurening af vores havmiljø, som ryster fiskeriet og den almindelige dansker.

Gamle miljø-sager, som stadigt udgør en potentiel risiko for vores havmiljø. Sager som kemikaliedepotet ved Høfde 42 ud for Harboøre Tange, hvor Cheminova har deponeret pesticide-affald i en klitgryde eller sagen fra Kjærgaard Plantage, hvor Grindstedværket deponerede sit spildevand og kemiske affald i knapt 20 år, som blev efterfulgt af giftige deponeringer samme sted af Esbjerg Kemi. Dangødning og Nagro’s på Fredericia Havn står stadigvæk prentet ind i hukommelsen, hvor 12.00 tons gødning og 2.000 tons palmeolie forurenede hele Lillebælt. Alle udsivninger der har skadet vandmiljøet og ændret biodiversiteten i de pågældende områder.

Læs også i FiskerForum.dk artiklen om »Store mængder kvælstof har lagt Lillebælt øde«

Nu kan vi så lægge endnu en stor forurenings-sag til de øvrige
Fundet af det kræftfremkaldende giftstof fundet ved Himmark Strand på Nordals, hvor Danfoss i en periode har deponeret og afbrændt deres giftige og kræftfremkaldende stof vinylklorid, som ved lave afbrændingstemperaturer også dannede det klorholdige giftstof dioxin. En giftig cocktail der også i årene fremover vil præge vand og havmiljøet ud for Himmark Strand.

Så alt mens fiskene langsomt forsvinder kystnært og forureningerne tager livet af den sidste rest af skrøbelig biodiversitet, sidder fiskere tilbage og undre sig over prioriteringerne fra myndighedernes og fiskernes egen organisations side. Her er det åbenbart vigtigere, at kunne bryste sig af en Fiskeristyrelse og en kontrol i hundrede-millioner klassen og en fiskeriorganisation der hellere tager de kortvarige slagsmål om kvoter, forordninger og direktiver, men som helt også har glemt, at have fokus på det væsentligste, det som bærer hele eksistensgrundlaget for fiskerne, nemlig vores rene vand i bælter og fjorde samt de indre farvande og ydre havområder.

Nu står Danmark igen overfor en afværgeforanstaltning af et giftdepot kystnært. En dyr løsning med oprensning fra boringer, som sikkert ikke er afsluttet før om små 50 år. Håbet fra fiskernes side er at der ikke må komme flere af disse generationsforureninger. Det holder vores fiskevand og havmiljø ikke til.