Kolossalt pres på fiskeriet – økonomien svækkes hastigt

Årsagen er én ud af mange, men blandt flere er adgangen til Norsk Zone i Nordsøen og i Skagerrak én af de væsentligste årsager der trænger sig på og helt sikkert den mest presserende. Der er brug for, at aftalerne for dette meget og helt vitale område for dansk fiskeri, kommer på plads nu.

Fortsæt med at læse Kolossalt pres på fiskeriet – økonomien svækkes hastigt

Ny forening kæmper for et »Rent Havmiljø Nu«!

  • Post Category:Miljø

Foreningen Rent Havmiljø Nu vil ændre vores vandmiljø, også under havoverfladen, »for det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det,« men i årevis er der sket store spildevandsudledninger i de danske farvande og det skal være slut nu, hvis det står til formanden for »Rent Havmiljø Nu« Jan Rasmussen fra Agersø.

Fortsæt med at læse Ny forening kæmper for et »Rent Havmiljø Nu«!

Sommerens kvælstofoverløb i Øresund får nu fokus på en DANVA-konference

  • Post Category:Miljø

Det er DANVA, der som interesseorganisation for alle der arbejder professionelt med vand og spildevand, har inviteret til konference med politikere og fageksperter om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. DANVA ønsker at få regler om, hvorledes det er muligt at håndtere de klimarelaterede vandmasser fremadrettet.

Fortsæt med at læse Sommerens kvælstofoverløb i Øresund får nu fokus på en DANVA-konference

Norske Enova støtter aktivt hybridfartøjer

  • Post Category:Miljø

Det er det norsk Enova, der er ejet af det norske ministerium for klima og miljø der aktivt bidraget til at reducere drivhusgasemissioner og til udvikling af energi og klimateknologi samt styrke forsyningssikkerheden, der nu lancerer en støtteordning for norsk fiskeri, så man kan opnå økonomisk støtte til at få installeret batteridrift i både nye og eksisterende fiskefartøjer.

Fortsæt med at læse Norske Enova støtter aktivt hybridfartøjer

Godt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder

  • Post Category:Miljø

Flere minivådområder, der opsamler kvælstof, er på vej på de danske marker. 308 landmænd og lodsejere får støtte til at anlægge et minivådområde. Det kan blive til en årlig reducering af mængden af kvælstof med knap 145 tons, til gavn for de kystnære områder, hvor fiskedød og iltsvind desværre forekommer med en større hyppighed.

Fortsæt med at læse Godt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder

Kommunernes spildevand er farligere for fisk og dyr, end overfladevand fra Landbruget

  • Post Category:Miljø

Derfor er det på tide, der kommer fakta på bordet omkring kvælstof i Ammoniakform eller nitratform, siger faglig konsulent i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, cand.agro. Poul Vejby-Sørensen i en kommentar til Miljø- og fødevareministeriets nyligt fremsendte pressemeddelelse.

Fortsæt med at læse Kommunernes spildevand er farligere for fisk og dyr, end overfladevand fra Landbruget