Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering.
Godt nyt til vandmiljøet og dermed også godt nyt til fiskeriet, når Regeringen nu vil styrke indsatsen mod udledningen af kvælstof markant.

Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering.

Regeringen sonderer mulighederne for at indgå en bred politisk aftale med Folketingets partier og helt konkret ønsker regeringen at supplere usikre, frivillige virkemidler, hvor der ikke er sikkerhed for, at kvælstofreduktionen kommer som ønsket, med konkrete krav.

Fortsæt med at læse
Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl
Iltsvindetskal findes i den rekordvåde vinter 2018 / 2019, med stor udvaskning af næringsstoffer til følge, samt usædvanligt høje vandtemperaturer og i perioder fravær af kraftig vind. Foto: DCE kort over iltsvind indtil 16. august 2019.

Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl

Så flere organisationers opråb i nyhederne TV2 om, at Danmarks have har åndenød, der går ud over fisk og biodiversitet i de danske farvande, er ikke forkerte, men midlerne der fremover skal forhindre eller mindske dette iltsvind, er set fra trawlfiskeriets side, helt forfejlet.

Fortsæt med at læse
Micro-plast er et større problem end først antaget
Geologens undersøgelser havde et helt andet sigte, hvor han regnede med at finde jord- og mineralpartikler, men i stedet fandt langt mere end det. I regndråberne fandt han overraskende også mikroskopiske flerfarvede plastfibre.

Micro-plast er et større problem end først antaget

Det er en amerikansk geolog Gregory Wetherbee, der højst overraskende fandt plastfiber i regnvandsprøver fra den nordamerikanske bjergkæde, Rocky Mountains.

Fortsæt med at læse
Ekstra 60 mio til minivådområder i 2019
Minivådområderne, der anlægges af landmænd og lodsejere har nu fået ekstra mio tilført.

Ekstra 60 mio til minivådområder i 2019

Minivådområderne, der anlægges af landmænd og lodsejere har nu fået ekstra mio tilført og forventningen er, at det reducerer kvælstofudledningen med ekstra 158 tons pr. år og gavner dermed havmiljøet,…

Fortsæt med at læse
Stor Miljøsynder i Nordsøen slipper nådigt og billigt
Olieplatforme i Nordsøen blev tilbage i 2017 politianmeldt af Miljøstyrelsen for brud på Havmiljøloven. Det var Mærsk Oil der havde udledt mere end 100 tons miljøfarlige kemikalier i Nordsøen.

Stor Miljøsynder i Nordsøen slipper nådigt og billigt

For det ulovlige forhold, har de nuværende ejere af Mærsk Oil, den franske oliegigant Total, modtaget og betalt en bøde på 500.000 kroner.

Fortsæt med at læse