Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering.
Godt nyt til vandmiljøet og dermed også godt nyt til fiskeriet, når Regeringen nu vil styrke indsatsen mod udledningen af kvælstof markant.

Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering.

Regeringen sonderer mulighederne for at indgå en bred politisk aftale med Folketingets partier og helt konkret ønsker regeringen at supplere usikre, frivillige virkemidler, hvor der ikke er sikkerhed for, at kvælstofreduktionen kommer som ønsket, med konkrete krav.

Fortsæt med at læse
Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl
Iltsvindetskal findes i den rekordvåde vinter 2018 / 2019, med stor udvaskning af næringsstoffer til følge, samt usædvanligt høje vandtemperaturer og i perioder fravær af kraftig vind. Foto: DCE kort over iltsvind indtil 16. august 2019.

Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl

Så flere organisationers opråb i nyhederne TV2 om, at Danmarks have har åndenød, der går ud over fisk og biodiversitet i de danske farvande, er ikke forkerte, men midlerne der fremover skal forhindre eller mindske dette iltsvind, er set fra trawlfiskeriets side, helt forfejlet.

Fortsæt med at læse
Micro-plast er et større problem end først antaget
Geologens undersøgelser havde et helt andet sigte, hvor han regnede med at finde jord- og mineralpartikler, men i stedet fandt langt mere end det. I regndråberne fandt han overraskende også mikroskopiske flerfarvede plastfibre.

Micro-plast er et større problem end først antaget

Det er en amerikansk geolog Gregory Wetherbee, der højst overraskende fandt plastfiber i regnvandsprøver fra den nordamerikanske bjergkæde, Rocky Mountains.

Fortsæt med at læse