Store mængder kvælstof har lagt lillebælt øde

Store mængder kvælstof har lagt lillebælt øde

Branden i tankanlægget hos Dan-Gødning og Nagra på Fredericia Havn om aftenen den 3. februar 2016, for næsten to år siden, har stadigvæk vidtrækkende følger. Fiskene i Lillebælt er nærmest forsvundet.

Ved branden kollapsede flere tanke på kajen, hvorefter flere tusinde tons kvælstofgødning og palmeolie flød ud i området og ned i havnebassinet.

En miljømæssig katastrofe for fiskeriet

Fredericia-branden slog fiskene og dermed også næsten hele fiskeriet ihjel i området, hvor blandt andet fisker Lars Hast udtalte til TV Syd, om de abnorme forhold fiskerne siden branden har måtte lægge skuldre til. »Jeg har aldrig set noget lignende. Der har selvfølgelig altid været stille perioder i fiskeriet, men man har altid kunnet hive en lille dagløn hjem alligevel. Nu kan en tur på Lillebælt ikke engang dække brændstofudgiften. Det startede lige fra dag ét af efter branden, hvor fiskene ligefrem døde i garnet, hvilket er helt unormalt.«

De store mængder kvælstof på næsten 4000 tons, har været en afgørende faktor for fiskedøden og det ringe fiskeri siden. For selvom der nu næsten er gået to år siden branden, er forholdene endnu ikke blevet til det bedre. Fiskeren fra Skærbæk fortæller videre, at han tidligere kunne hive mellem 250 og 300 kg torsk og fladfisk op, hvor det i dag ser noget mere håbløst ud. Der kan man kun fange knapt 20 fladfisk og absolut ingen torsk.

Fisker Lars Hast´s garn har ligesiden været gabende tomme og tilfældet overrasker på ingen måde Bælternes Fiskeriforening, der også kender til tilsvarende sager blandt andre fiskere, hvor fiskeriet også helt er svundet ind og faldet dramatisk.

Aarhus Universitet har studeret kvælstofkoncentrationen og ilt-mængden i Lillebælt nøje, og fundet at den forhøjede mængde kvælstof, der blev målt, har forårsaget det store iltsvind i Lillebælt.

Hvor ligger sagen nu

Erstatningsmæssigt ligger sagen mellem Fredericia Kommune og Dan Gødning, som tidligere har svaret i sagen, at hovedparten af gødningen fordampede i branden og at ulykken var udløst at som de siger tredjepart. Første forklaring med fordampningen er klart afvist af Kommunen og den anden forklaring med tredjepart, er klart afvist af politiet. Der ligger sagen lige nu.