Kvælstofforurening: Landbruget får skylden, men de kommunale rensningsanlæg skjuler sandheden

Under dække af, at Landbruget altid har været udråbt som den helt store forurenings- og miljøsynder, når det drejer sig om udledning af kvælstof og fosfor, så har undersøgelser af de faktiske udledninger fra flere kommunale rensningsanlæg, sammenholdt med PULS-databasen (PunktUdLedningsSystem - Danmarks Miljøportal) vist store forskelle og i nogle tilfælde vildledende og direkte forkerte samt mangelfulde og usande oplysninger.

Fortsæt med at læseKvælstofforurening: Landbruget får skylden, men de kommunale rensningsanlæg skjuler sandheden

Miljøstyrelsen i hokus-pokus med kvælstof-forurening – årtiers spildevandsudledninger syntes nærmest tryllet væk

  • Post category:Miljø

Vores allesammens miljøstyrelse, har fokus på udviklingen af vores natur og miljø fremadrettet, med godt gang i ide-udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger samt andre bæredygtige forslag på de centrale klima- og miljøudfordringer, har man godt tag i »hvor skal vi hen..«

Fortsæt med at læseMiljøstyrelsen i hokus-pokus med kvælstof-forurening – årtiers spildevandsudledninger syntes nærmest tryllet væk

Sommerens kvælstofoverløb i Øresund får nu fokus på en DANVA-konference

  • Post category:Miljø

Det er DANVA, der som interesseorganisation for alle der arbejder professionelt med vand og spildevand, har inviteret til konference med politikere og fageksperter om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. DANVA ønsker at få regler om, hvorledes det er muligt at håndtere de klimarelaterede vandmasser fremadrettet.

Fortsæt med at læseSommerens kvælstofoverløb i Øresund får nu fokus på en DANVA-konference

Godt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder

  • Post category:Miljø

Flere minivådområder, der opsamler kvælstof, er på vej på de danske marker. 308 landmænd og lodsejere får støtte til at anlægge et minivådområde. Det kan blive til en årlig reducering af mængden af kvælstof med knap 145 tons, til gavn for de kystnære områder, hvor fiskedød og iltsvind desværre forekommer med en større hyppighed.

Fortsæt med at læseGodt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder