Godt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder

  • Post Category:Miljø

Flere minivådområder, der opsamler kvælstof, er på vej på de danske marker. 308 landmænd og lodsejere får støtte til at anlægge et minivådområde. Det kan blive til en årlig reducering af mængden af kvælstof med knap 145 tons, til gavn for de kystnære områder, hvor fiskedød og iltsvind desværre forekommer med en større hyppighed.

Fortsæt med at læse Godt Nyt til Vandmiljøet: Mere end 300 landmænd får »go« til minivådområder
Ny viden om kvælstofindsatserne
En ny rapport om kvælstofindsatserne giver ikke et entydigt billede af, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet.

Ny viden om kvælstofindsatserne

  • Post Category:Miljø

For at få belyst kvælstofindsatsen nærmere vil kvælstofudvalgets afrapportering nu blive drøftet med landbrugs- og miljøorganisationerne i Blåt Fremdriftsforum.

Fortsæt med at læse Ny viden om kvælstofindsatserne
Ekstra 60 mio til minivådområder i 2019
Minivådområderne, der anlægges af landmænd og lodsejere har nu fået ekstra mio tilført.

Ekstra 60 mio til minivådområder i 2019

  • Post Category:Miljø

Minivådområderne, der anlægges af landmænd og lodsejere har nu fået ekstra mio tilført og forventningen er, at det reducerer kvælstofudledningen med ekstra 158 tons pr. år og gavner dermed havmiljøet,…

Fortsæt med at læse Ekstra 60 mio til minivådområder i 2019

Mindre kvælstofudledning i 2016

Der blev udledt mindre kvælstof til vandmiljøet i 2016 end året før. Det viser et rapportudkast fra Aarhus Universitet til den såkaldte NOVANA-rapport. Den endelige rapport forventes offentliggjort i slutningen af april.

Fortsæt med at læse Mindre kvælstofudledning i 2016

150 tons kvælstof fjernes fra havmiljøet

  • Post Category:Miljø

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver 187 mio. kroner i tilskud til 39 nye vådområdeprojekter. Den nye våde natur renser vandmiljøet og er en del af Fødevare- og landbrugspakken.

Fortsæt med at læse 150 tons kvælstof fjernes fra havmiljøet

Højere kvælstofudledninger presser vores havmiljø

  • Post Category:Miljø

Kvælstof indgår i det globale økologiske kredsløb og er et helt nødvendigt grundstof for alt liv på jorden. Men som alt andet kan det også overdrives og det er åbenbart det som et internt notat fra Miljøstyrelsen fra 19. september i år indirekte beskriver.

Fortsæt med at læse Højere kvælstofudledninger presser vores havmiljø