Fødevareminister optimistisk efter markant fremgang i udtagningen af lavbundsjorde

  • Post category:Miljø

Nye tal viser, at der er kommet skub i arbejdet med at udtage lavbundsjorder, der er en central del af drivhusgasreduktion på 55 til 65 procent i 2030. I september 2022 var der igangsat udtagning af ca. 16.300 hektar, som på et halvt år næsten er fordoblet og steget til ca. 30.400 hektar.

Fortsæt med at læseFødevareminister optimistisk efter markant fremgang i udtagningen af lavbundsjorde

Udledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

  • Post category:Miljø

Det bekymrer ikke blot vores politikere, men også fiskerne, der på baggrund af det massive iltsvind vi så i sommers, har måtte konstatere, at kvælstofudledningen til vores farvande har været uforandret i over ti år. Det til trods for løfter og flere tiltag fra politisk hold, der skulle have reduceret udledningen, men ifølge den seneste NOVANA rapport ikke har vist forbedringer det seneste årti.

Fortsæt med at læseUdledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

Venstre-politiker sender byge af spørgsmål til Miljøministeren omkring kloak-overløb

Det er Troels Lund Poulsen (V), der efter gentagne skybrud og oversvømmelser, som mange andre også har oplevet hen over sommeren, hvor ukendte mængder ufortyndet spildevand fra kloakkerne ender i vores vandløb og videre ud i vores kystnære områder.

Fortsæt med at læseVenstre-politiker sender byge af spørgsmål til Miljøministeren omkring kloak-overløb

Kvælstofforurening: Landbruget får skylden, men de kommunale rensningsanlæg skjuler sandheden

Under dække af, at Landbruget altid har været udråbt som den helt store forurenings- og miljøsynder, når det drejer sig om udledning af kvælstof og fosfor, så har undersøgelser af de faktiske udledninger fra flere kommunale rensningsanlæg, sammenholdt med PULS-databasen (PunktUdLedningsSystem - Danmarks Miljøportal) vist store forskelle og i nogle tilfælde vildledende og direkte forkerte samt mangelfulde og usande oplysninger.

Fortsæt med at læseKvælstofforurening: Landbruget får skylden, men de kommunale rensningsanlæg skjuler sandheden