Industrifisken er blevet mindre og færre i nordsøen

Industrifisken er blevet mindre og færre i nordsøen

Det er seniorforsker Mikael Van Deurs ved Institut for Akvatiske Ressourcer hos DTU Aqua der i FiskeriTidende, med en ny dansk undersøgelse, viser at industrifisk i Nordsøen er blevet mindre med årene og med færre afkom.

En nedadgående kurve, giver altid grund til bekymring, men seniorforskeren maler ikke fanden på væggen med undersøgelsen, men har som medforfatter sagligt og objektivt forklaret samt beskrevet udviklingen de seneste 37 år for de små industrifisk i Nordsøen. »Så det udelukker ikke, at vi fremadrettet kan få en tobis-kvote som den ICES anbefalede for 2017. Men det udelukker heller ikke, at hvis industrifiskene bliver mindre og færre, så skal det også afspejles i rådgivningen,« forklarer Mikael Van Deurs overfor FiskeriTidende.

Samtidig understreger han, at selvom data viser at der er færre industrifisk i Nordsøen i dag, end for fyrre år siden, ikke er ensbetydende med at der i de forgangne år er overfisket. Nej, for ICES har leveret en ansvarlig rådgivning på området, så det er ikke fiskerne der kan lastes for færre fisk. Det skal istedet, ifølge seniorforskeren fra DTU Aqua, findes i at den biologiske rådgivning er slået fejl eller klimaforandringerne har gjort livet som industrifisk i Nordsøen ulideligt.

Mikael Van Deurs understreger videre, at DTU Aquas forskning specielt er koncentreret om den bæredygtige udnyttelse af fisk- og skaldyr samt en vurdering af både udbredelse og mængde, med et øje for aldersfordelingen og størrelsen af de forskellige arter. Det vurderes på grundlag af de indkomne data fra fiskeriet og fra de forskellige fisketogter der foretages.

Disse oplysninger former estimatet for fiskenes og skaldyrenes udvikling i bestands-størrelse og biomasse. Desuden måles og vejes der samt udregnes en gennemsnitlig vækst, reproduktion og dødelighed for arterne.

DTU Aqua udvikler metoder som hjælp til lokale fiskebestande:

  • Kortlægning af vigtige levesteder for fisk og skaldyr
  • Genetablering af levesteder
  • Fiskeudsætninger

Forskningen i fiskebestande og fiskeri:

  • Kortlægning af arter og bestande
  • Analyser af bestande og statistiske metoder til at vurdere bestande
  • Metoder til at identificere bestandene
  • Udvikling og forbedring af moniteringsmetoder for både habitater og bestande
  • Modeller til fiskeriforvaltning

Som begrundelse for undersøgelserne og dokumentationen af dansk fiskeri, er selvfølgelig fiskeriet der jo er afhængige af, at der er fisk og skaldyr nok i havet både nu og i fremtiden, men også en sikring af en god biodiversitet i havet, som er en forudsætning for en mangfoldig natur.

Rådgivningen om Tobis fra ICES ventes med spænding

Industrifiskerne som lander vores protein-fisk, venter som altid i spænding over resultatet af vinterens skrabetogter samt ICES udmelding om bestandsvurderingen.

En vurdering der udarbejdes sammen med skotske og norske eksperter. Eksperternes rapport går videre til ACOM´s (Advisory Committee) medlemmer, der senest den 20. februar 2018, for tobis vedkommende godkender rådgivningen.

Denne rådgivning går videre til EU Kommissionen der herefter anmoder sit eget ekspertpanel STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) om en udtalelse omkring anbefalingen.

Efter EU´s ministerråd igen sidder med anbefalingen, sendes den videre til EU´s Ministerråd. Men inden de siger go´ til dette, skal anbefalingen lige rundt en arbejdsgruppe af embedsmænd samt igennem COREPER (the Committee of Permanent Representatives) først.

Efter denne gennemgang, kommer forslaget tilbage til Ministerrådet, hvor det som et såkaldt A-punkt, formelt bliver godkendt. En proces der som regel tager tid, og som først omkring den 1. april 2018 vil blive offentliggjort overfor fiskerne, så de ved hvad de kan rette sig efter.