Hollandsk bomtrawler politianmeldt for grove overtrædelser

Krav om bøde og konfiskation på over en halv million kr. Fiskeristyrelsen har netop politianmeldt en udenlandsk bomtrawler i en omfattende sag for grove overtrædelser af fiskerilovgivningen. Politianmeldelsen sker bl.a. efter, at fødevareminister Rasmus Prehn har skærpet indsatsen mod ulovligt fiskeri med bl.a. flyovervågning og en skærpet kontrol til søs. Sagen er nu overdraget til politiet med indstilling om bøde og konfiskation på samlet set 527.000 kr.

Fortsæt med at læseHollandsk bomtrawler politianmeldt for grove overtrædelser

Åbning af ansøgningsrunde på 24 mio.kr. til udvikling af selektive redskaber og til udsætning af ål

Nu kan der søges tilskud til projekter under tilskudsordningen ”Fiskeri, natur og miljø”. Ordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Der er åbnet for ansøgninger fra den 1. marts med ansøgningsfrist  mandag den 25. april 2022

Fortsæt med at læseÅbning af ansøgningsrunde på 24 mio.kr. til udvikling af selektive redskaber og til udsætning af ål