Færing udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

  • Post category:Forskning

Udfordreren er oprindeligt fra Færøerne og hedder Eivind Jacobsen. Med afsæt i personlige erfaringer som fisker og en undring over, at netop disse erfaringer langt fra altid stemte overens med resultaterne fra biologernes og ikke mindst forskernes sindrige matematiske regnemodeller, har han kastet sig ud i et kæmpe projekt.

Fortsæt med at læseFæring udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

Torsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer

  • Post category:Forskning

Også selvom torsken levede side og side i samme område, så viser en undersøgelse foretaget af DTU Aqua og Aarhus Universitet samt Havforskningsindstituttet i Norge, at adfærd og fødevalg hos Nordsø-torskene samt for lokale norske fjordtorsk fra Sandnes-fjorden i Norge, ikke samme fødepræferencer og adfærd.

Fortsæt med at læseTorsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer

FN’s »Ocean Decade 2021-2030« – The science we need, for the ocean we want

  • Post category:Forskning

FN har udpeget 2021-2030 som det årti, hvor forskning og samarbejde omkring verdens havområder skal bidrage mere til den bæredygtige samfundsudvikling. Følg med når videnskabsfolk og andre med interesse i havet arbejder med »The science we need, for the ocean we want« - dvs. forskningen vi behøver, for det hav vi ønsker. Hjemmesiden er et samarbejdsprojekt mellem Polarfronten/Det Grønlandske Selskab og DTU-Aqua.

Fortsæt med at læseFN’s »Ocean Decade 2021-2030« – The science we need, for the ocean we want

AP Møller-penge bringer dansk havforskningskib et stort skridt nærmere realisering

Mange bække små, gør som bekendt en stor å og i tilfældet om at realisere Danmarks nye oceangående forskningsskib, er dette nu rykket sømile-skridt nærmere, efter en donation på 50 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål. Oveni skal lægges statens investering på 170 mio. kroner og DTU’s egen bidrag med 100 mio. kroner.

Fortsæt med at læseAP Møller-penge bringer dansk havforskningskib et stort skridt nærmere realisering