Kontroversiel færing skyder med skarpt mod Fiskeribiologernes matematiske regnemodeller

  • Post category:Forskning

Med en kontroversiel melding om, at »havbiologerne udrydder fiskeriet«, har færingen Eivind Jacobsen atter formået at sætte fokus på dét, som de fleste fiskere kan nikkende genkendende til - at havforskere og havbiologers forudsigelser ofte tager fuldstændigt fejl og det har de iøvrigt gjort i 60 år nu.

Fortsæt med at læseKontroversiel færing skyder med skarpt mod Fiskeribiologernes matematiske regnemodeller

Færing udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

  • Post category:Forskning

Udfordreren er oprindeligt fra Færøerne og hedder Eivind Jacobsen. Med afsæt i personlige erfaringer som fisker og en undring over, at netop disse erfaringer langt fra altid stemte overens med resultaterne fra biologernes og ikke mindst forskernes sindrige matematiske regnemodeller, har han kastet sig ud i et kæmpe projekt.

Fortsæt med at læseFæring udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

Torsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer

  • Post category:Forskning

Også selvom torsken levede side og side i samme område, så viser en undersøgelse foretaget af DTU Aqua og Aarhus Universitet samt Havforskningsindstituttet i Norge, at adfærd og fødevalg hos Nordsø-torskene samt for lokale norske fjordtorsk fra Sandnes-fjorden i Norge, ikke samme fødepræferencer og adfærd.

Fortsæt med at læseTorsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer