Den norske Fiskeriminister åbner nu mulighed for at øge makrel kvoten yderligere i år

Den norske Fiskeriminister åbner nu mulighed for at øge makrel kvoten yderligere i år

Forskerne ser makrel overalt i hele det Nordøstlige Atlanterhav, og på samme tid erkender de, at kvoten sikkert har været sat for lavt og mængden således undervurderet.
Dette øger derfor presset for at få en større makrelkvote for resten af året. En tanke, som den norske fiskeriminister ikke er afvisende overfor.

”Jeg har haft møde med branchen i mandags, ” fortæller Lisbeth Berg-Hansen til Sunnmørsposten og fortsætter, ” vi har besluttet, at vi selvfølgelig ikke kan følge i det samme fodspor som både Island og Færøerne, har gjort. Men det skal ikke afskrive os fra muligheden af, at tale med vores partnere, primært EU, om en eventuel kvoteforøgelse. Det kan der være vægtige og gode grunde til, at vi ønsker makrelfangsten øget, men det er absolut ikke noget vi selv kan bestemme.”

”Der skal ikke være nogen tvivl om, at udnyttelsen af vores ressourcer skal være videnbaseret og vi skal have sikre data fra forskerne, ” fortsætter Lisbeth Berg-Hansen videre. ”Så hvis de viser sig, at være helt klare og entydige, er der ikke noget til hindre for at spørgsmålet kan tages op overfor dem vi normalt taler med om disse ting om. Men jeg pointerer, vi kan ikke bare knipse med fingrene, og tro, vi så kan sætte en ny kvote for makrellen i Norge. Vi må og skal tage dette ansvar alvorligt, og sikre et videnbaseret og bæredygtigt fiskeri.”

Der har været spekuleret i om forskernes nye vurdering, muligvis taler for en både tre- til firedobling af estimatet for makrelbestanden.

I så fald er det uansvarligt ikke at fiske flere makrel.” fastslår administrerende direktør Audun Maråk ligeledes til Sunnmørsposten.