Norske forskere har allerede været i skarp krydsild om makrelkvoten

Norske forskere har allerede været i skarp krydsild om makrelkvoten

Havforsker Leif Nøttestad fra det norske Havforskningsinstitut, ønskede ikke på det netop overstået Solstrands seminar, at udtale sig om resultatet af sommerens makreltogt.
Nøttestad blev ellers presset hårdt fra flere i forsamlingen, til at løfte sløret for hvor stor makrelbestanden egentlig er, på baggrund af sommerens togt. Men lige lidt hjalp det, for som han sagde, ”vi må vente på analysearbejdet er tilendebragt, før man endeligt kan afgøre størrelsen og mængden af makrellen i det Nordatlantiske område.”

Stormløbet mod forsker Nøttestad, skal ses på baggrund af den norske Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens udtalelser til Sunnmørsposten i går. Her åbnede ministeren pludselig mulighed for at øge makrel kvoten, for norske fartøjer, allerede fra i år, i fald forskernes foreløbige meldinger om både en tre- og firedobling af estimatet for makrelbestanden, kunne endeligt bekræftes.

Nøttestad fortalte videre, at Havforskningsinstituttet har givet råd om at makrelkvoten ikke skal øges i år, men at det selvfølgelig er en beslutning som politikerne selv kan træffe, på baggrund af forskningsresultaterne, om kvoten skal øges eller ej.

Forskere fra alle kyststater i makrelsamarbejdet, mødes ved månedsskiftet august og september, for netop at drøfte forskningsresultatet fra sommerens togt.