Bilag 6 – Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak
Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Den til MAF-fiskeri afsatte mængde torsk i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak fra den 20. oktober 2012. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft den 22. oktober 2012.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1305 med årsmængde af torsk i Skagerrak er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. oktober 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com