Bilag 6 – Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

Midlertidig lukning af område i Skagerrak.
Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

I perioden fra og med torsdag den 18. oktober 2012 til og med onsdag 7. november 2012 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 6 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°55,5 N, 010°24,0 Ø
2. 57°59,5 N, 010°19,0 Ø
3. 58°01,0 N, 010°10,5 Ø
4. 58°05,0 N, 010°13,0 Ø
5. 58°03,0 N, 010°26,0 Ø
6. 57°58,0 N, 010°30,5 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:
– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 18. oktober 2012.

Kilde: Ministeriet for fødevarer, Landbrugt og Fiskeri
FiskerFoum.com