Havdage paradoks for kystfiskerne i Østersøen

Havdage paradoks for kystfiskerne i Østersøen

Fiskerne har store problemer med havdage i Østersøen, de har et kæmpe overskud af havdage, hvor kun knap 30 pct. var brugt i slutningen af tredje kvartal, men mangler alligevel dage til fiskeriet der drives kystnært.
Det er 160 dages reglen der er synderen i fiskeriet. Denne regel gør at en kystfisker kun kan komme på havet i gennemsnit hver anden dag, men da fiskeriet i dag ved kysterne ikke giver et ordentligt udbytte pr. fangstrejser, kniber det med at få opfisket sin kvote, under de nuværende forhold.

Et andet problem eller årsag er forskelligheden i fiskeriet, nogle fartøjer fisker kun i meget korte perioder og bruger derfor ikke havdagene, som lokale fiskere gør. I nogle tilfælde fisker et skib blot nogle enkelte dage, hvorefter der står op til 150 ubrugte havdage hen. Dage der som reglerne foreskriver ikke kan gives videre til et andet fartøj.

Tal fra NaturErhvervstyrelsen, som Fiskeri Tidende har fået, viser at der egentlig er havdage nok til danske fiskere. De tal viser nemlig, at der i alt er 63.322 havdage til rådighed for de 384 fartøjer, der gjorde brug af sine havdage i 2012. . Men en meget stor andel af fartøjer har kun i mindre grad været til stede for at fiske i Østersøen, og derfor er forbruget af havdage pr. 15. oktober kun på 18.668 havdage. Der er altså samlet set 44.654 dage i overskud for 2012, svarende til at knap 30 procent af dagene er brugt.

Ekstra havdage ansøges ved NaturErhvervstyrelseen
Sidste år blev det muligt at søge om ekstra havdage fra det tidspunkt, hvor de 150 havdage blev passeret. Det benyttede 25 fartøjer sig af i perioden fra den 28. oktober til den 21. december 2011. Hovedparten af fartøjerne var garnfartøjer eller kombinerede garn/krogfartøjer, men der var også en håndfuld trawlere.

I 2011 var der 22 danske fartøjer, der nåede loftet for antal havdage (160/163 havdage), mens i alt 60 fartøjer forbrugte mere end 80 procent af antallet af havdage.

Også i år er det muligt at søge om ekstra havdage, når de 150 havdage er passeret.

Kilde: Naturerhvervstyrelsen og Fiskeri Tidende
FiskerForum.com