Fiskeristatistisk årbog er netop udkommet

Fiskeristatistisk årbog er netop udkommet

Fiskeriet i 2011 bød på fremgang på en række områder for dansk fiskeri. Både bruttoindtjeningen og eksporten er steget i værdi.
Danske fiskere solgte i 2011 fisk for 3,2 milliarder kroner, og dermed er der tale om den største bruttoindtjening i næsten 10 år. Det skyldes blandt andet, at værdien af fiskeri af fisk til fødevarer – også kaldet konsumfiskeri – steg med cirka 350 millioner kroner.

Bruttoindtjeningen i dansk fiskeri er dermed den højeste siden 2002, viser Fiskeristatistisk Årbog 2011, som NaturErhvervstyrelsen netop har udgivet.
– Det er glædeligt, at dansk fiskeri får flere penge i kassen midt i en krisetid, og der er god grund til at rose, at fiskerierhvervet i vanskelige tider har været i stand til at få flere penge for deres fisk, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Stigningen i indtjeningen skyldes blandt andet, at gennemsnitsprisen på en række af de vigtigste fisk til fødevarer er steget i 2011 i forhold til 2010. Eksempelvis var prisen på torsk i første omsætningsled 1 krone højere per kilo i 2011, hvilket er en stigning på otte procent.

Også bruttoomsætningen af akvakultur, som er produktion af fisk og skaldyr i hav- eller ferskvand, steg sidste år og endte på mere end 900 millioner kroner. Det er cirka 70 millioner kroner mere end året før og svarer til en stigning på mere end syv procent.

Fiskeristatistisk Årbog viser også, at Danmark både sælger og importerer flere fisk og fiskeprodukter. Eksporten steg med næsten 1 milliard kroner til 19,8 milliarder i 2011, mens importen ligeledes steg med omkring 1 milliard kroner til 13,8 milliarder i 2011.

– Den positive udvikling i eksporten viser erhvervets store betydning for Danmark. Fisk og fiskeprodukter bliver stadig vigtigere for dansk økonomi, og den positive udvikling er med til at skabe arbejdspladser, siger Mette Gjerskov.

Det er NaturErhvervstyrelsen, der udarbejder officiel dansk statistik på fiskeriområdet efter aftale med Danmarks Statistik. Fiskeristatistisk Årbogs seks kapitler handler om fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandlen.

Tallene fra Fiskeristatistisk Årbog er alene et udtryk for indtjeningen – og medregner ikke de udgifter, som dansk fiskeri har. For at få et dækkende billede af omkostningsforholdene i dansk fiskeri henvises til Danmarks Statistiks publikationer ”Regnskabsstatistik for fiskeri” og ”Regnskabsstatistik for akvakultur”.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com