»Dansk fiskeri i tal 2020« fra DFPO og DPPO er udkommet

»Dansk Fiskeri i Tal« er gennem årene, fra den spæde start i 2009 med en fire-siders publikation, til det idag mere omfattende økonomisk talmateriale om erhvervsfiskeriet, spændende over 24 sider med input fra Fiskeristyrelsen, Danmarks Statistik, Copenhagen Economics, IFRO, Søfartsstyrelsen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og Udenrigsministeriet.

Fortsæt med at læse »Dansk fiskeri i tal 2020« fra DFPO og DPPO er udkommet
Et godt år for de – fleste – danske fiskere
Med en bruttoomsætning på 3,5 mia. kr. blev 2018 et fint fiske-år, som generelt har budt på et godt fiskeri med høje afregningspriser.

Et godt år for de – fleste – danske fiskere

Tallene rummer naturligvis mange forskellige fiskerier – også fiskerier, som kunne have haft et bedre år, både hvad angår fangster og priser.

Fortsæt med at læse Et godt år for de – fleste – danske fiskere
Fiskeriets indtjening landede over 3,5 mia. kroner
På trods af at der blev halet færre fisk ind, steg fiskeriets indtjening alligevel i 2018, skrev Fiskeristyrelsen fredag den 15. marts i deres nyhedsbrev.

Fiskeriets indtjening landede over 3,5 mia. kroner

  • Post category:Fiskeri

Langt størstedelen af fiskeriets bruttoindtjening i 2018 stammer fra fiskeri i Nordsøen og Skagerrak, der tilsammen stod for 80 pct. af indtjeningen.

Fortsæt med at læse Fiskeriets indtjening landede over 3,5 mia. kroner

Fiskeriets bruttoindtjening 2014

  • Post category:Nyheder

I 2014 var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 2,9 mia. kr., hvilket var 4 % lavere end i 2013. De ilandbragte mængder blev forøget med 13 % til 749.138 tons og de vigtigste arter i 2013 var sild, torsk, makrel, brisling og tobis i nævnte rækkefølge.

Fortsæt med at læse Fiskeriets bruttoindtjening 2014