»Dansk fiskeri i tal 2020« fra DFPO og DPPO er udkommet

»Dansk fiskeri i tal 2020« fra DFPO og DPPO er udkommet

Denne dugfriske aktualitetsrapport over fiskeriets gang i 2019, som udgives af Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation, dykker dybt ned i tac’s, kvoter og statistik for dansk erhvervsfiskeri. Et opslagsværk der giver et bredt dækkende samt fyldestgørende billede af dansk konsum- og industrifiskeri.

»Dansk Fiskeri i Tal« er gennem årene, fra den spæde start i 2009 med en fire-siders publikation, til det idag langt mere omfattende økonomiske talmateriale om erhvervsfiskeriet, spændende over 24 sider med input fra Fiskeristyrelsen, Danmarks Statistik, Copenhagen Economics, IFRO, Søfartsstyrelsen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og Udenrigsministeriet, været fiskeriets opslagsværk, der kan indgå og bruges i mange sammenhænge.

Dette års udgave om erhvervsfiskeriet fortæller om en samlede bruttoomsætning for dansk fiskeri i 2019, der er faldet til omkring 3,2 mia. kr. En bruttoomsætningen der i sammenligning med 2018’s  3,5 mia. kr., har givet et fald. Et fald der for en stor dels vedkommende skyldes et  svigtende industrifiskeri på grund af reducerede kvoter.

Mængderne i konsumfiskeriet svigtede også i forhold til året før. Men her kunne en fornuftig afregningspris på fisken heldigvis nå at rette lidt op på de faldende mængder. Men helt forhindre et fald i omsætning kunne de ikke.

Tallene viser samtidig, at ud af den samlede bruttoomsætning på lidt over 3,2 mia. kr. i 2019 hentede fiskerne knap 1,9 mia. kr. fra Nordsøen. Et faktum der sætter en tyk streg under nødvendigheden af, hvor vigtige de forestående Brexit-forhandlinger mellem EU og Storbritannien er. Det er simpelthed altafgørende for dansk fiskeri, at danske fiskere kan opretholde og bibeholde adgangen til britisk farvand. Det kræver at fiskeriet fortsat står højt på listen, når EU og Storbritannien skal forhandle den endelige frihandelsaftale på plads.

Den verdensomspændende COVID-19-krise lægger yderligere pres på dansk fiskeri, der nu tydeligt mærker effekten af Europa’s nedlukning af cafeer og restauranter, hvilket har givet et kollapset eksportmarked. Priserne på gode danske konsumfisk har dykket katastrofalt under krisen, for især højkvalitetsfisk og skaldyr til eksportmarkederne. Arter som havtaske, pighvar og jomfruhummer, er hårdt ramt og det giver naturligvis usikkerhed og en negativ afsmitning i hele fiskerisektoren, da ingen på nuværende tidspunkt kan sige, hvornår situationen igen normaliseres og eksportmarkederne igen åbner, som før krisen.

I rækken af fortrædeligheder, kommer »Dansk fiskeri i tal 2020« også ind på den stadigt stigende trussel imod fiskeriet i Nordsøen. sælen anslås her at æde fisk for omkring 8,4 mia. kroner årligt. Så sælerne tager godt for sig af fiskene i Nordsøen, hvor der bliver færre og færre fisk i den sydlige del. Man kender ikke den direkte årsag, men sammenholdt med sælernes appetit samt ændrede klimaforhold og forurening m.m. kan det være årsagen. Ét er dog sikkert – det er ikke fiskeriets skyld.

Så vil du være velorienteret så læs »Dansk Fiskeri i tal 2020« her