Fiskeriets Brutto-indtjening i første halvår af 2015

Fiskeriets Brutto-indtjening i første halvår af 2015

Samlet set viser første halvår en fremgang i brutto-indtjeningen ved det danske fiskeri på 87 mio. kr. sammenlignet med sidste år.

Dette svarer til en stigning på 7 %. Den samlede brutto-indtjening steg således med 7 procent og landede på 1.412 mio. kr. I forhold til sidste år blev de ilandbragte mængder forøget med 13 %.

Konsumfiskeriet blev en smule mindre eksklusiv Blåmuslinger, Her var brutto-indtjeningen 917 millioner kroner i forhold til samme periode sidste (januar – juni) år på 958 millioner kroner, svarende til et fald på 4 procent. Faldet i mængde for samme periode var på 7 procent, hvorimod gennemsnitsprisen for konsumlandinger blev øget med 3 procent.

Industrifiskeriet fik en brutto-indtjening på 460 millioner kroner, hvilket blev til en stigning på 41 procent i forhold til sidste år i samme periode. Mængdemæssigt blev landet 25 procent flere industrifisk end sidste år fra Januar – juni, mens gennemsnitsprisen blev forøget med 12 procent.

Heraf udgjorde tobisfiskeriet 265 millioner kroner, svarende til en stigning i forhold til sidste med 24 procent. Brutto-indtjeningen ved brislingefiskeriet, blev forøget med 64 procent, til 111 millioner kroner.

Torskefiskeriet var 29 procent højere end i fjor og brutto-indtjeningen udgjorde 185 millioner kroner, hvilket svare til en forøgelse på 31 procent. Gennemsnits-kiloprisen blev øget med 2 procent til 12,58 kroner pr. kg. Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 32 procent, hvor brutto-indtjeningen her udgjorde 96 millioner kroner, hvilket var et fald i forhold til sidste år. Gennemsnits-prisen blev 8,62 kroner pr. kg. Mod 8,69 kroner pr. kg sidste år ved samme tid. Fra Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 4 % højere end sidste år, og udgjorde 35 mio. kr. De ilandbragte mængder blev reduceret med 6 %, og gennemsnitsprisen steg fra 23,30 kr./kg. sidste år til 25,63 kr./kg. i år, hvilket svarede til en forøgelse på 1 %. Fra Nordsøen blev bruttoindtjeningen på 50 mio. kr., hvilket var 47 % mere end sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 32 %, og gennemsnitsprisen var på 24,42 kr./kg. mod 21,89 kr./kg. Sidste år, svarende til en stigning på 12 %.

Rødspættefiskeriet blev på 117 mio. kroner svarende til en stigning på 26 % i forhold til i fjor. Der var en forøgelse i de ilandbragte mængder på 7 %.

Tungefiskeriet gav en bruttoindtjeningen på 21 mio. kr., hvilket var 13 % mindre end i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 18 %. Gennemsnitsprisen blev forøget med 6 % fra 66,76 kr./kg til 70,89 kr./kg.

Sildefiskeriet gav 139 millioner kroner i brutto-indtjening det første halve år 2015, i forhold til sidste år, hvilket svare til en stigning på 45 procent i forhold til i fjor. Der blev landet 9.521 tons flere sild, svarende til en forøgelse på 31 %. Den gennemsnitlige kilopris steg fra 3,11 kr./kg til 3,44 kr./kg svarende til en forøgelse på 11 %.

Læs meget mere på Fiskeriets Brutto-indtjening her