Bilag 6 – Ændring af regulering af visse fiskerier

Bilag 6 – Ændring af regulering af visse fiskerier. Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer
Ændring af regulering af visse fiskerier

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer

De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. oktober 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. november 2013.