Bilag 6 – Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden
Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 1. oktober 2012, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden uden for de områder, der er udpeget som Natura 2000 områder. Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 200.000 kg. Af de 200.000 kg afsættes der 150.000 kg østers til fiskeri i efteråret 2012. Af de 150.000 kg østers afsættes der i alt 6.000 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

Fra mandag den 1. oktober 2012 til og med lørdag den 22. december 2012 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 233 kg østers pr. andel pr. 14 dages periode startende med lige uger pr. hele FTA-andel.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 1. oktober 2012 til og med lørdag den 22. december 2012 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 100 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2012.