Norske Fiskeri-eksperter til Brussels

Norske Fiskeri-eksperter til Brussels

EU står foran en vedtagelse af den nye fiskerireform, som skal være gældende de næste 10 år.
”Det er derfor vigtigt at alle der kan bidrage med nyttig og ny viden, kommer til orde overfor beslutningstagerne i denne proces,” udtaler professor Petter Holm fra Universitetet i Tromsø.

Den 3. oktober arrangerer Universitetet i Tromsø seminaret ”Fremtidens Fiskeri” i Brussels. Seminariet afholdes i tæt samarbejde med EU Kommissionen og Norges EU delegation samt Nord-Norges EU kontor.

Parlamentarikere og rådgivere fra det juridiske fakultet samt den norske Fiskerihøjskole kommer rundt den nye forskning indenfor fiskeriet, der har relevans for EU`s nært forestående fiskerireform, for de mere end 90 tilmeldte seminariet.

Professor Petter Holm fra Universitetet fra Tromsø understreger dog at initiativet kun kan være vejledende og rådgivende og ikke en løsning på EU`s mange udfordringer på fiskeområdet. Holm mener at en af de største udfordringer EU fiskeriformen står overfor, er et fælles ansvar for at alle overholder, den til den tid vedtagne fiskerireform.

Kilde: Nordnytt.no
FiskerForum.com