Bilag 6

meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013 for visse arter.
meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013 for visse arter.

Fiskeri på årsmængden for 2013 allerede i 2012

Fartøjer, der råder over IOK af atlantoskandisk sild og blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande, kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2012 med op til 10 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 30. januar 2012”