År til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013.

År til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2012 til 2013.

For visse arters vedkommende må fiskerne fange en del af 2013 års mængden i indeværende år.
Fartøjer, der råder over IOK af atlantoskandisk sild og blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande, kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2012 med op til 10 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.

Myndighederne har netop udsendt en såkaldt bilag 6 meddelelse vedrørende ovennævnte, hvori det også oplyses at reglen er gældende fra d. 30. januar 2012.