Aftalen om de pelagiske arter Sild og Makrel også på plads

Aftalen om de pelagiske arter Sild og Makrel også på plads

EU og Norge har indgået aftale om fiskeriet for 2018 for de vigtigste bestande i Nordsøen og Skagerrak.

Aftalen omfatter godt halvdelen af dansk fiskeri herunder de vigtigste sildebestande.

»Vi har lykkedes med den fælles bæredygtige forvaltning af sildebestandene i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat. Det betyder, at sildekvoterne stiger med godt 30% i alt. Det skaber travlhed på havnene og aktivitet i de Nordjyske kystsamfund, der afhænger af fiskeriet,« siger Esben Sverdrup-Jensen, Direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der organiserer de danske silde- og makrelfiskere.

Nedgang for makrel

Imens sildekvoten stiger, så falder makrelkvoten med 20%. Aftalen imellem EU og Norge stadfæster den aftale som EU, Norge og Færøerne tidligere på året indgik om makrelfiskeriet for 2018. Aftalen indebærer en reduktion i kvoterne på 20%.

»Makrel er den mest værdifulde stimefisk i Nordatlanten, så det får betydelige økonomiske konsekvenser at kvoten går ned. Men nedgangen kommer efter flere år med stigninger i kvoterne. Der er altså ikke tale om, at bestanden er i krise. Tværtimod. Vi ser makrel overalt,« siger Esben Sverdrup – Jensen.

Den videnskabelige rådgivning for makrel er præget af usikkerhed og man har derfor valgt en forsigtig tilgang til kvotefastsættelsen. Danske fiskere deltager i en række internationale forskningsprojekter, som skal medvirke til at forbedre forskernes viden om makrellen og dens udbredelse.

»Vi er en aktiv partner i forskningsarbejdet og leverer data til udviklingen af nye og bedre metoder til at beregne makrelbestandens omfang. Vi håber, at videnskaben med vores hjælp får et mere solidt grundlag at give kvoterådgivningen ud fra. Der er grund til langsigtet optimisme,« siger Esben Sverdrup-Jensen.

Certificeret bæredygtige fiskerier

De danske silde- og makrelfiskerier er certificeret bæredygtige og produkterne mærket med det blå MSC mærke. Det er forbrugernes sikkerhed for at de sild de køber er forvaltet ansvarligt og fanget i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning og ud fra principper om langsigtet bæredygtighed.

»Danske fiskere var foregangsmænd i arbejdet med langsigtet bæredygtighed og certificering. Næste års positive udvikling for sildekvoten er i høj grad resultatet af sektorens investeringer i forskning og fiskernes vilje til at samarbejde med forvalterne at værne om naturressourcerne,« siger Esben Sverdrup-Jensen.