Undervandslyde skal mindske bifangsten i fiskeriet

Undervandslyde skal mindske bifangsten i fiskeriet

NaturErhvervstyrelsen understøtter udviklingen af en fremtidsorienteret fiskeribranche i balance med natur og miljø gennem tilskud og regulering samt kontrol.

Det udløser nu, at forskere fra DTU og Sonus Aqua har fået tilskud til at optimere fiskeriet med undervandslyde, der i overført betydning, vil forlænge »fiskenettet« med lydbølger og via dette, enten lokke de rette arter i nettet eller skræmme uønskede fisk væk og derved mindske bifangsten.

Projektet har fået tildelt et beløb på 4,5 mio. kroner, som vil løbe i ca. 2,5 år, indtil 31. december 2018. Projektet regner med at kunne højne indtjeningen hos fiskerne og samtidig mindske CO2-udledningen i fiskeriet. Dette gøres ved at udnytte allerede eksisterende viden om brugen af lydbølger under vand.

Problemet med bifangst er, at ilandbragte fisk ikke kan benyttes til konsum, men istedet skal udnyttes til foderfremstilling, hvilket giver en meget ringere afregningspris. Jørgen Peter Poulsen fra Sonus Aqua, supplerer med, »Vi ved allerede, at forskellige fisk reagerer på forskellige lydfrekvenser. Derfor kan vi nu forlænge trawlerens rækkevidde med lydbølger. En specifik fiskeart lokkes ind i nettet, mens andre fiskearter skræmmes væk fra nettet. På den måde kan fiskerne sortere i fangsten ved hjælp af lydbølger, vel og mærke inden fiskene går i nettet.«

Bedre for både miljøet og fiskere

Udover at mindske fiskernes bifangst og derved øge indtjeningen for fiskerne har projektet også en miljømæssig fordel. »I og med at fiskeriet faktisk øges med rækkevidden af lydbølgerne, behøver de ikke længere tilbringe så lang tid på fiskefeldtet, hvilket sparer dem både brændstof samt mindsker forureningen og øger dermed også fiskernes indtjening.«

Det giver samtidig en bedre ressource udnyttelse, at bifangst-arterne forbliver i vandet og de så senere, evt. fanges som primær fangst. Dermed udnyttes ressourcerne bedst muligt.

Sonus Aqua lægger da heller ikke skjul på, at man forventer, at projekt vil øge bemandingen i firmaet med 4 til 5 nye medarbejdere og at arbejdet med nye løsninger på lyd vil kaste nye muligheder af sig, specielt omkring fiskeriet efter torsk og rejer, hvor behovet også er stort.

Stort vækstpotentiale

Jørgen Peter Poulsen lægger ikke skjul på, at projektet indeholder et stort potentiale for sin virksomhed, Sonus Aqua, der regner med at udvide med fire-seks arbejdspladser i den kommende tid og fortsat vil udvikle nye løsninger med brug af lydbølger.

»Behovet er også meget stort for fiskeriet efter bundfisk som torsk og rejer. Vores næste projekt bliver at genne fiskene op fra havbunden, så vi ikke ødelægger den med vores net«, forklarer Jørgen Peter Poulsen.