Trawlfiskeriet efter rødspætter i Nordsøen bliver nu MSC certificeret

Trawlfiskeriet efter rødspætter i Nordsøen bliver nu MSC certificeret

Dermed får alle medlemmer af Danske fiskeres Po mulighed for at sælge Nordsø rødspætter med MSC certifikat.
Rødspættefiskeriet med garn og snurrevod i Nordsøen, som drives af medlemmer af Danske Fiskeres PO, fik i marts måned MSC-certificering. Trawlfartøjerne har måttet vente, da der kom indsigelser mod fangstmetoden. Nu har en uvildig opmand afgjort sagen til trawlfiskernes fordel.
Det oplyses på MSC-fiskere.dk hjemmeside.

Efter en endelig høring d. 12 maj har MSCs uafhængige juridiske opmand offentliggjort sin afgørelse på MSCs hjemmeside (se nedenstående link).

Afgørelsen afviser WWFs klage, og stadfæster dermed den vurdering certificeringsbureauet FCIs eksperter tidligere har givet fiskeriet.

Det betyder at fiskeriet bliver certificeret, og at certifikatet formentlig vil blive udstedt indenfor en uges tid.