Torskeplan gør op med unødvendig regulering

Torskeplan gør op med unødvendig regulering

Ole Christensen (A) har som medlem af Europa-Parlamentet, sendt FiskerForum følgende pressemeddelelse om parlamentets netop godkendte og opdateret plan for genopretning af torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og det Irske Hav samt for det vestlige Skotland.

Ole Christensen skriver blandt andet.

Torskefiskere i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak fik tirsdag bekræftet, at de slipper for begrænsninger på antal havdage og andre forhadte bestemmelser, da Europa-Parlamentet vedtog en opdateret torskeplan.

Torsk har i lang tid været fiskeriindustriens smertebarn, og i flere farvande har den haft det svært. Derfor har vi i EU flere gange vedtaget omfattende foranstaltninger for at få torsken på ret kurs. Tirsdag godkendte Europa-Parlamentet en opdateret torskeplan, der indeholder foranstaltninger til at genoprette torsken i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak, Det vestlige Skotland og Det Irske Hav.

Aftalen godkendt på èt enkelt møde

Aftalen blev færdigforhandlet på ét enkelt møde mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet i juli 2016, og den er nu klar til at træde i kraft.

Den opdaterede lovgivning er et resultat af en længere proces. Allerede i 2002 iværksatte EU en omfattende indsats for at redde torsken fra kollaps i en række nordeuropæiske farvande.

I 2008 blev denne lovgivning opdateret, og det samme gjorde sig gældende i 2012. Med den nuværende opdatering passer torskeplanen til målene i den nye fælles fiskeripolitik, der trådte i kraft den 1. januar 2014. Den nye fiskeripolitik forpligter blandt andet fiskerne til at lande hele deres fangst, og alene dette giver fiskerne et kraftigt incitament til at fiske selektivt. Derfor giver det ikke mening, at fiskerne skal leve op til detaljerede bestemmelser som for eksempel, hvor mange dage de må være på havet.

Ole Christensen (S), der var socialdemokratisk ordfører på rapporten, udtaler:

  • Det er rigtig godt, at vi nu har fået opdateret torskeplanen, så den passer til den virkelighed, vi ser. Jeg har altid ment, at begrænsningerne på havdage var utidig indblanding i erhvervets arbejde. Særligt med den nye fælles fiskeripolitik fra 2014 ville bestemmelsen være direkte tåbelig. Derfor er jeg glad for, at det nu er slettet, og at vi i stedet fokuserer på det, der er vigtigt: At sikre både fiskerierhvervets og torskens fremtid.

Men ikke kun den nye fælles fiskeripolitik gjorde det nødvendigt at ændre status quo. Også en magtkamp mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet kom i vejen. Da lovgivningen blev opdateret i 2012, overså Ministerrådet, at Europa-Parlamentet skulle have noget at sige. I stedet kørte Europas fiskeriministre sololøb. Men det var forkert, og den 15. december 2015 afgjorde EU-Domstolen, at manøvren var ulovlig, og at Europa-Parlamentet skulle være medlovgiver.

Domstolen besluttede også, at processen skulle gå om, og at de to institutioner skulle have færdigbehandlet ny lovgivning senest ved udgangen af 2016. Ellers ville planen fra 2008 træde i kraft.

Hos fiskerne var der stor bekymring forud for vedtagelsen. Hvis lovgivningen fra 2008 blev genindført, ville det nemlig betyde, at store dele af fiskeriet ville opleve yderligere begrænsninger.

Heldigvis kom det ikke så vidt. Ole Christensen (S) udtaler:

  • Jeg er glad for, at både Rådet og Europa-Parlamentet viste stor forhandlingsvilje. Det betyder, at vi ikke lader fiskerne i stikken ved at presse lovgivning ned over hovedet på dem, selvom den reelt er forældet. På den måde har vi vist, at det er i vores klare interesse at beskytte fiskeriet, samtidig med at vi naturligvis vil sørge for, at der også i fremtiden er fisk at fange.

Udover at en stor del af de forhadte bestemmelser om indsatsbegrænsningen nu er væk, sikrede Europa-Parlamentets forhandlere, at lovgivningen er i overensstemmelse med den nye fælles fiskeripolitik, der trådte i kraft i 2014. Det betyder blandt andet, at der er opdaterede henvisninger til landingsforpligtelsen og MSY-princippet.

Ole Christensen udtaler i den forbindelse:

  • Man kan mene om den nye fiskeripolitik, hvad man vil. Men den eneste måde, vi kan give den en chance for at fungere, er, hvis vi respekterer dens overordnede principper. Derfor er jeg tilfreds med, at disse principper nu også er indskrevet i torskeplanen.

Torskeplanen træder i kraft den 1. januar 2017. Den vil gradvist blive erstattet af de flerårige forvaltningsplaner for blandet fiskeri, efterhånden som disse vedtages.

Link til grundforordningen for den nye fælles fiskeripolitik